Cō-Impact Sourcing® – Gaultériový olej


Zaisťovanie zdrojov

Prečo práve Nepál?

Gaultéria rastie na úpätí Himalájí, vďaka čomu sú Nepál a Čína jediné regióny na celom svete s endemickou voľne žijúcou gaultériou. Gaultérii sa darí v chladnom podnebí s husto zalesnenými oblasťami. Našu gaultériu zaisťujeme z Nepálu, kde podporujeme prepotrebné toky príjmov zberačov a destilérov.

How Does it Work?

 Nepál
Esenciálny olej sa získava z listov gaultérie, ktorá dorastá do výšky 100 až 300 cm. Listy ručne oberajú zberači – hlavne ženy – a následne listy gaultérie prepravujú vo veľkom koši, ktorý sa im opiera o chrbát a pridržiava ho remienok previazaný cez čelo. Jeden kôš listov gaultérie môže vážiť až 62 kg. Ženy predajú nespracovaný materiál destilérom. Listy sa pred destiláciou vodnou parou cez noc naložia do teplej vody. Nasleduje samotná destilácia, ktorá trvá minimálne 14 hodín.

V Nepále obhospodarujú lesy, kde gaultéria rastie, skupiny používateľov spoločných lesov (Community Forest User’s Groups – CFUG), ktoré dohliadajú na zber gaultérie, aby sa zabránilo nadmernému zberu. Zberači a destiléri spolupracujú so skupinami CFUG na dodržiavaní plánu hospodárstva, ktoré zberačom umožňuje oberať listy voľne žijúcich gaultérií v konkrétnych oblastiach, ktoré sa každý rok striedajú.

 

Budovanie kapacity dodávateľov Gaultérie

Spolu s našimi partnermi v Nepále aktívne pracujeme na uľahčení zlepšenia zásobovacieho reťazca a programoch trvalej udržateľnosti gaultérie. S našimi partnermi sme spolupracovali na vytvorení príručiek správnych postupov pri zbere, výrobe a testovaní. Následne sme na tieto témy realizovali školenia. V niekoľkých komunitách sme tiež nainštalovali destilačné jednotky. Tieto iniciatívy pomáhajú optimalizovať výťažky oleja, aby sa tento nádherný prírodný zdroj čo najvhodnejšie využil, a zvýšiť príjem zberačov gaultérie.

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk