dōTERRA additiōns


Hver år utarbeider vi en ny og oppdatert versjon av produktkatalogen. Vi lanserer nye produkter hele året gjennom, og du kan besøke denne siden for å få en oversikt over alle de spennende nye produktene. Disse produktene vil bli innlemmet i den neste versjonen av produktkatalogen, og denne siden vil bli oppdatert.

Klikk på kategorien for å se produkter som er lansert nylig.

 • On Guard™+ Chewable Tablets

  Kosttilskudd med søtningsstoffer

  Lansert April 2024

 • AromaTouch™ Training Kit

  Lansert Februar 2024

 • AromaTouch™ Refill Kit

  Lansert Februar 2024

Velg kontinent

Velg region

Velg sted

Velg språk