Privacy Policy - Magyar


Hatályba lépés dátuma: 2018. december 11.

A doTERRA GH Ireland Limited., leányvállalatai és fiókvállalatai (együttesen a "doTERRA", vagy "mi") tiszteletben tartja az adatvédelemmel kapcsolatos aggodalmait. A jelen Online Adatvédelmi Közlemény leírja a doTERRA weboldalain és az "A" függelékben felsorolt mobil alkalmazásokon (közösen a "Weboldalak") keresztül begyűjtött személyes adatok típusait, hogy miként használhatjuk fel az információkat, kivel oszthatjuk meg azokat, valamint a rendelkezésére álló választási lehetőségeket az információk felhasználásával kapcsolatosan. A Közlemény leírja az általunk begyűjtött személyes adatok megóvására tett intézkedéseinket, és hogy ügyfeleink hogyan léphetnek velünk kapcsolatba adatvédelmi gyakorlatunkra vonatkozó kérdéseikkel.

A Közleményben leírt személyes adatait feldolgozó vállalat a doTERRA GH Ireland Limited, melynek címe: 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland (a továbbiakban: 'doTERRA GH'); doTERRA Enterprises Ltd, melynek címe: 39 Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg (a továbbiakban: 'doTERRA Enterprises') és a doTERRA csoport azon helyi szervezete, amely azért az országért felelős, ahonnan ön a doTERRA termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolja (a továbbiakban: a Helyi doTERRA).

Az alábbi linkek valamelyikére kattintva a felsorolt részhez ugorhat:

Az általunk megszerzett adatok

Az általunk automatizált úton megszerzett adatok

Hogyan használjuk fel a megszerzett adatokat

Adatmegosztás

Választási lehetőségei és jogai

Egyéb online szolgáltatások és harmadik fél funkciók

Hogyan óvjuk meg a személyes adatokat

Személyes adatok megőrzése

Gyermekek személyes adatai

Az Adatvédelmi közlemény frissítései

Hogyan léphet kapcsolatba velünk

Az általunk megszerzett adatok

A megszerzett személyes adatok típusai a következők: kapcsolatfelvételre és azonosításra alkalmas adatok, mint például név és telefonszám, e-mail cím, postai és szállítási cím, időzóna, aláírás, elektronikus aláírás és adóazonosító szám/személyi azonosítószám; az Oldalak elérése érdekében létrehozott fiókkal kapcsolatos információk, például születési dátum, partner/házastárs neve, fotó, kedvenc nyelv és online jelszó; fizetési adatok, mint például számlázási cím és bankkártya adatok, beleértve a kártyaszámot, a lejárati dátumot és a biztonsági kódot, amelyet harmadik fél fizetési feldolgozónk továbbít, begyűjt és tárol a mi nevünkben; a feltételek és a vállalati szabályzatok tudomásul vétele/elfogadása; kapcsolati vagy forgalmi adatok, mint például bejelentkezési adatok, IP címek, időbélyegzők, böngésző típus és URL-tevékenység (a rosszindulatú URL-karakterláncok felderítéséhez); helyadatok, például geolokációhoz kapcsolódó IP-címek; és egyéb olyan személyes adatok, amelyeket az Oldalakon keresztül elküld nekünk, például a "Visszajelzés" funkción, nyilvános fórumokon vagy ügyfélszolgálati eszközökön keresztül.

Ha wellness tanácsadó, akkor feldolgozzuk a forgalmazói adatait, az ütemezett találkozók helyét, valamint a beleegyezésével a doTERRA termékeire vonatkozó ajánlásokkal kapcsolatos információkat is, melyek érzékeny személyes adatokat tartalmazhatnak.

Ha nagy- vagy kiskereskedelmi ügyfél, a beleegyezésével feldolgozzuk a doTERRA termékeire vonatkozó ajánlásokkal kapcsolatos adatokat is, melyek érzékeny személyes adatokat tartalmazhatnak.

Az általunk automatizált módon megszerzett adatok

Amikor kapcsolatba lép az Oldalakkal, bizonyos információkat automatizált módon kaphatunk meg, például cookies, webszerver naplókon, webes jelzőkön és más technológiákon keresztül. Ezeket az automatizált technológiákat arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk az ön készülékéről, böngészési műveleteiről és felhasználási szokásairól. Az így kapott információk magukban foglalhatják készüléke IP-címét, az eszközeivel kapcsolatos egyéb azonosítókat, a webböngésző jellemzőit, az eszköz jellemzőit, a nyelvi preferenciákat, a hivatkozási/kilépési oldalakat, a kattintási adatokat és az Oldalak látogatási dátumát és időpontját. Ha többet szeretne tudni az automatizált eszközökkel megszerzett információk feldolgozásáról, kérjük látogasson el a Cookie-szabályzat oldalunkra.

Hogyan használjuk fel a megszerzett adatokat

Az általunk megszerzett információkat szerződésünk végrehajtására, vagy annak érdekében használjuk fel, hogy a szerződés megkötése előtt lépéseket tegyünk az Ön kérésére, különös tekintettel az alábbiakra: termékeink és szolgáltatásaink az ön részére való biztosítása; doTERRA fiók létrehozása és kezelése; termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos megrendelések feldolgozása és teljesítése, megrendelése állapotáról történő folyamatos tájékoztatás; termékeink megrendeléséhez szükséges azonosítás és hitelesítés, illetve az Oldalakhoz való hozzáférés, számlák összeállítása és jutalékok kiszámolása, technikai támogatás nyújtása.

Továbbá, az általunk összegyűjtött információkat a jogos érdekeinkhez szükséges mértékében használjuk fel, különös tekintettel az alábbiakra: adatelemzés elvégzése (beleértve a piackutatást, trendelemzést, pénzügyi elemzést és a személyes adatok névtelenítését és összevonását); beleértve termékeink, szolgáltatásaink és weboldalaink működtetését, kezelését, elemzését és fejlesztését, új termékek és szolgáltatások kifejlesztését, kommunikációink hatékonyságának kezelését és értékelését, számviteli, könyvvizsgálati, számlázási és begyűjtési tevékenységeket és egyéb belső funkciókat; a csalások és más bűncselekmények, követelések és egyéb kötelezettségek elleni védelem, azonosítás és megelőzés; és a vonatkozó iparági szabványoknak és irányelveknek való megfelelés érdekében, beleértve az online adatvédelmi nyilatkozatot és más doTERRA felhasználási feltételt és kapcsolódó dokumentumokat; promóciós anyagok, hírlevelek és egyéb kommunikáció küldése termékeinkről és szolgáltatásainkról, a speciális események, programok, promóciók, felmérések, fókuszcsoportok és piackutatás közti kommunikáció és a részvétel kezelése; és ha Ön Wellness tanácsadó, akkor jelentések küldése a forgalmazók részére.

Ezen kívül feldolgozhatjuk személyes adatait azért is, hogy megfeleljünk és érvényesítsük a ránk vonatkozó jogi követelményeket, valamint a jogi igények megalapozása, gyakorlása vagy védelme érdekében, akár bírósági, akár közigazgatási vagy peren kívüli eljárás keretében.

Az általunk begyűjtött adatokat más módon is felhasználhatjuk, ilyen esetben erről a begyűjtés időpontjában külön értesítést küldünk, és amennyiben az alkalmazandó jogszabályok előírják, megszerezzük az Ön beleegyezését.  

Adatmegosztás

Az Ön személyes adatait kizárólag jelen Online Adatvédelmi Közleményben leírtak szerint osszuk meg, nem értékesítjük azokat és más módon sem tesszük közzé. Megoszthatjuk személyes adatait (1) leányvállalatainkkal és fiókvállalatainkkal, valamint (2) a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó partnereinkkel, mint például rendelések teljesítése, ügyfélszolgálat, kifizetések, jutalékok és bónuszok feldolgozása, áruszállítás, értékesítés kezelése, biztonsági elemzés és adatelemzés. Az adatok felhasználását vagy közzétételét kizárólag a szükséges mértékig engedélyezzük szolgáltatóink számára azért, hogy nevünkben teljesíthessék a szolgáltatásokat, vagy megfeleljenek a jogi követelményeknek. Amennyiben további információt szeretne kapni azokról a leányvállalatokról és harmadik fél szolgáltatókról, akikkel megoszthatjuk személyes adatait, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken.

Ha wellness tanácsadó, akkor személyes adatait a forgalmazóival is megosztjuk.

Egyes adatszolgáltatók az Európai Unión kívül tartózkodnak, beleértve azokat a joghatóságokat is, amelyeket az Európai Bizottság nem ismer el megfelelő szintű adatvédelemnek. Ebben az esetben a doTERRA gondoskodik arról, hogy megfelelő szintű adatvédelmet léptessen érvénybe, ideértve az olyan szolgáltatók kiválasztását, amelyek EU-U.S., vagy pedig Svájc-U.S. GDPR 45. cikke szerinti Adatvédelmi Pajzs keretrendszer tanúsítvánnyal rendelkeznek, illetve az adatátviteli megállapodásokat a GDPR 46. cikke szerinti, Európai Bizottság szabványos szerződéses előírásai alapján hajtják végre. Ha felkeres bennünket a lenti "Hogyan lépjen kapcsolatba velünk" fejezetben megjelölt módon, további információt kaphat azon fogadók tartózkodási helyéről, akikkel személyes adatait megosztjuk, valamint másolatot kérhet érvénybe léptetett óvintézkedéseinkről .

Nyilvánosságra hozhatjuk személyes adatait, (1) ha jogszabályi vagy jogi eljárás (például bírósági végzés vagy felszólítás) erre kötelez, (2) válaszként kormányzati szervek, például a bűnüldöző hatóságok kérésére; (3) törvényi jogaink megalkotása, gyakorlása vagy védelme érdekében; (4) ha úgy véljük, hogy a közzététel szükséges vagy alkalmas a fizikai vagy egyéb károkozás vagy pénzügyi veszteség megelőzésére; (5) gyanús vagy tényleges jogellenes tevékenység vizsgálata során; (6) egyéb esetekben az ön beleegyezésével. Fenntartjuk a jogot arra, hogy személyes adatait átadjuk abban az esetben, ha vállalkozásunk vagy eszközeink egészét vagy egy részét eladjuk, vagy átruházzuk (beleértve az egyesülést, felvásárlást, közös vállalkozást, átszervezést, leválasztást, feloszlást vagy felszámolást).

Választási lehetőségei és jogai

Bizonyos választási lehetőségeket kínálunk az ön személyes adataival kapcsolatosan. Az alkalmazandó jogot figyelembe véve ön jogosult arra, hogy (1) hozzáférjen az általunk nyilvántartott személyes adataihoz, (2) kérje személyes adatainak javítását vagy törlését, (3) korlátozza személyes adatainak feldolgozását, és (4) bármikor, tekintettel az adott helyzetére megtiltsa személyes adatainak feldolgozását, és bármely esetben személyes adatainak közvetlen marketing célból történő feldolgozását; és (5) amennyiben már beleegyezett személyes adatainak feldolgozásába, bármikor visszavonja előzetes beleegyezését. Az alkalmazandó jog függvényében Önnek joga van strukturált, általánosan használható és gépileg olvasható formátumban hozzájutni azokhoz a személyes adatokhoz, amelyeket hozzájárulásával, vagy egy szerződés részeseként adott meg nekünk. Ahhoz is joga van, hogy - ahol ez technikailag megvalósítható - ezeket az adatokat továbbadja egy másik adatkezelőnek. Panaszt is nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz, ha nem elégedett a válaszainkkal.

E jogok gyakorlása érdekében kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az Adatvédelmi közleményben található "Hogyan léphet velünk kapcsolatba" részben leírtak szerint. Adatainak védelme és a biztonság fenntartása érdekében ellenőrizhetjük az ön személyazonosságát, mielőtt megadnánk a hozzáférést az adatokhoz, vagy teljesítenénk a kérését. Az alkalmazandó jog által megengedett mértékig ésszerű díjat számolhatunk fel a kérés teljesítéséért, amennyiben azt nyilvánvalóan megalapozatlannak vagy túlzottnak találjuk, illetve hozzáférési kérelem esetén annak érdekében, hogy további példányokat biztosítsunk az önről nyilvántartott személyes adatokról.

Egyéb online szolgáltatások és harmadik fél funkciók

Az Oldalak az ön kényelme és tájékoztatása érdekében más online szolgáltatásokra mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak, például alkalmazásokat, eszközöket, fizetési szolgáltatásokat, minialkalmazásokat és plugin-okat (pl. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube és Pinterest gombok). Ezek az online szolgáltatások és harmadik fél funkciók függetlenül működhetnek tőlünk. Az érintett harmadik felek adatvédelmi gyakorlata, beleértve az Önnel kapcsolatban gyűjtött információk részleteit, e felek adatvédelmi nyilatkozatainak hatálya alá tartoznak, ezért javasoljuk, hogy olvassa el azokat. Amennyiben a kapcsolódó online szolgáltatások vagy harmadik féltől származó funkciók nem a mi tulajdonunk, vagy nincsenek az ellenőrzésünk alatt, a doTERRA nem felelős ezen harmadik felek információs gyakorlatáért.

Hogyan óvjuk meg a személyes adatokat

Olyan adminisztratív, technikai és fizikai óvintézkedéseket tartunk fenn, amelyek védik a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, vagy felhasználástól.

Személyes adatok megőrzése

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben személyes adatait a szerződéses kapcsolatunk időtartamára, illetve egy ésszerű határidőig őrizzük meg annak érdekében, hogy rendszeres törlési eljárást végezhessünk, figyelembe vegyük az alkalmazandó elévülési időt, illetve megfeleljünk a kötelező alkalmazandó jognak.

Gyermekek személyes adatai

Az Oldalakat általános közönségszolgálatra tervezték, és nem irányulnak gyermekek felé. A doTERRA tudatosan nem gyűjt be, vagy kér személyes adatokat 16 éven aluli gyermekektől. Ha tudomásunkra jut, hogy 16 évesnél fiatalabb személytől gyűjtöttünk személyes adatokat, azonnal töröljük azokat. Ha ön úgy gondolja, hogy egy 16 évesnél fiatalabb gyermek személyes adatokat küldött részünkre, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy@doterra.comcímen.

Az Adatvédelmi közlemény frissítései

Ez az online adatvédelmi nyilatkozat rendszeresen frissíthető, hogy hűen tükrözze a személyes adatokra vonatkozó gyakorlatunkban bekövetkezett változásokat. Jelen Online Adatvédelmi Szabályzat jelentős változásairól az ön tájékoztatása érdekében közzéteszünk az Oldalakon egy közleményt, és a közlemény tetején feltüntetjük a legutóbbi frissítés dátumát.

Hogyan lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van az online adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, vagy ha adatvédelmi jogait kívánja gyakorolni, kérjük lépjen kapcsolatba a doTERRA-val, vagy írjon nekünk az alábbi címen:

doTERRA
Attn: Legal Department
Jogi Osztály figyelmébe
389 South 1300 West
Pleasant Grove, Utah 84062  

"A" Függelék

Jelen Online Adatvédelmi Közlemény a doTERRA által internet útján feldolgozott személyes adatokra vonatkozik az alábbi weboldalakhoz és mobilalkalmazásokhoz kapcsolódóan:

www.doterra.myvoffice.com 
doterraeverday.eu 
http://www.labs.doterra.com 
www.sourcetoyou.com 
www.aromatouch.com 
www.doterra.com 
www.doterradiamondclub.com 
www.mydoterra.com

 

Selecteer je continent

Selecteer je regio

Selecteer je locatie

Selecteer je taal