Privacy Policy - Български


В сила от: 1 Юли 2021 г.

dōTERRA Global Limited и негови съдружници и дъщерни дружества (колективно наричани doTERRA или „нас“) подхождат с уважение към Вашите опасения относно поверителността. Настоящото Уведомление за поверителност в онлайн пространството описва видовете лична информация, която събираме чрез уебсайтовете и мобилните приложения на doTERRA, изброени в Приложени А (колективно наричани „сайтовете“), как може да използваме информацията, с кого може да я споделим и наличните избори относно това как използваме информацията. Уведомлението също описва мерките, които предприемаме, за да опазим личната информация, която събираме и как физическите лица могат да се свържат с нас относно нашите практики за поверителност.

Администраторите на данни, отговорни за обработването на Вашите лични данни, описани в настоящото уведомление, ще са dōTERRA Global Limited с адрес: 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ирландия (наричано по-долу за краткост „dōTERRA Global“), doTERRA Enterprises, sarl, с адрес: 39, Avenue John F. Kennedy L 1855 Люксембург (наричано по-долу за краткост „doTERRA Enterprises“) и местният субект на doTERRA group, отговорен за държавата, в която закупувате продукти и услуги на doTERRA (наричан по-долу за краткост „Местен представител на doTERRA“).

Кликнете върху някоя от връзките по-долу, за да отидете към съответния раздел:

Информацията, която събираме

Информацията, която събираме посредством автоматизирани методи

Как използваме информацията, която събираме

Споделяне на информация

Вашите избори и права

Други онлайн услуги и функции на трети страни

Как защитаваме личната информация

Задържане на личната информация

Лична информация на деца

Актуализации на настоящото Уведомление за поверителност

Как да се свържете с нас

Информацията, която събираме

Видовете информация, която събираме, включват:

 • информация за контакт и самоличност, като име, телефонен номер и номер на факс, електронна поща, пощенски адрес и адрес на доставка, часова зона, подпис, електронен подпис и данъчен идентификационен номер/национален идентификационен номер;
 • информация, използвана за създаването на Вашия акаунт, за да получите достъп до сайтовете, като дата на раждане, име на партньор/съпруг/а, снимка, предпочитан език и онлайн парола;
 • информация за плащанията, като адрес за фактуриране и данни за платежна карта, включително номер на карта, дата на изтичане и код за сигурност, които се предават, събират и съхраняват от обработващо плащанията лице на трета страна от наше име;
 • запознанство/съгласяване с правилата и условията, както и политиките на дружеството;
 • данни за връзка или трафик, като данни за вход, IP адреси, времеви печати, тип браузър и URL активност (за засичане на злонамерени URL низове);
 • данни за местонахождение, като информация за IP адрес, свързана с геолокация; и
 • Друга лична информация, съдържаща се в съдържанието, което ни предоставяте, например през функцията Feedback (Обратна връзка), публични форуми или инструменти за обслужване на клиенти на сайтовете.

Ако сте притежател на акаунт в doTERRA, обработваме и информация за акаунти на възходяща линия и низходящо ниво, местонахождение на уговорени срещи и, с Ваше съгласие, информация относно препоръки по отношение на продуктите на doTERRA, които може да включват чувствителни лични данни.

Информацията, която събираме посредством автоматизирани методи

Когато извършвате действия в сайтовете, събираме информация посредством автоматизирани методи, като бисквитки, регистрационни файлове на уеб сървъри, уеб маяци и други технологии. Може да използваме тези автоматизирани технологии, за да съберем информация относно Вашето оборудване, действия в браузъра и модел на потребление. Информацията, която събираме по този начин може да включва Вашия IP адрес на устройство, други идентификатори, свързани с Вашите устройства, характеристики на уеб браузъра, характеристики на устройството, предпочитания за език, препращащи/изходни страници, данни от преглеждането на уебсайта и дати и часове на посещенията в сайтовете. За повече информация относно обработването на информацията, която събираме посредством автоматизирани методи, моля, посетете нашата Политика за бисквитките.

Как използваме информацията, която събираме

Използваме информацията, която събираме за Вас, за да изпълним договора ни с Вас или за да предприемем стъпки по Ваша молба, преди да сключим договор по-конкретно за:

 • да Ви предоставим нашите продукти и услуги;
 • да установим и управляваме Вашия акаунт в doTERRA;
 • да обработваме и изпълняваме поръчки във връзка с нашите продукти и услуги и да Ви известяваме за състоянието на Вашата поръчка;
 • да Ви идентифицираме и удостоверим, за да можете да поръчате нашите продукти и да
 • достъпите и използвате сайтовете; да съставяме фактури и да изчисляваме комисионни; и
 • да предоставяме техническа поддръжка.

В допълнение, използваме информацията, която събираме, до необходимата степен за целите на законните ни интереси и по-конкретно за:

 • да извършваме анализ на данни (включително проучване на пазари, анализ на тенденции, финансов анализ и анонимизация и събиране на лични данни);
 • да управляваме, оценяваме, развиваме, ръководим и подобряваме нашия бизнес и сайтовете (включително да управляваме, администрираме, анализираме и подобряваме нашите продукти, услуги и сайтове; да разработваме нови продукти и услуги; да ръководим и оценяваме ефективността на нашите комуникации; да извършваме дейности в областта на счетоводството, одита, съгласуване на фактури и събиране и други вътрешнофирмени функции);
 • да защитаваме от, идентифицираме и предотвратяваме измами и друга криминална дейност,
 • искове и други отговорности; и да спазваме и налагаме относими за индустрията стандарти и политики, включително и настоящото Уведомление за поверителност в онлайн пространството и други условия за ползване на doTERRA и свързани документи;
 • да изпращаме промоционални материали, бюлетини и други комуникации относно нашите
 • продукти и услуги с цел известяване и насърчаване на участие в специални събития, програми, промоции, оферти, анкети, фокус групи и проучване на пазара; и
 • ако сте Wellness Advocate (Уелнес консултант), да докладваме на дистрибутори по възходяща линия и низходящо ниво.

Освен това, може да обработваме Вашите лични данни с цел съответствие с и налагане на приложимите законни изисквания, спрямо които носим отговорност, и за установяването, упражняването или предпазването на законни искове, билото в съдебни производства или в административен или извънсъдебен процес.

Може да използваме информацията, която събираме за Вас и по други начини, за които предоставяме конкретно известие към момента на събирането и изискваме Вашето съгласие, ако се изисква от приложимото законодателство.

Споделяне на информация

Не продаваме или по друг начин споделяме лична информация за Вас, освен както е описано в настоящото Уведомление за поверителност в онлайн пространството. Може да споделим Вашите лични данни с (1) наши съдружници и дъщерни дружества и (2) нашите доставчици на услуги, които извършват услугите от наше име, като изпълнение на поръчки, обслужване на клиенти, обработване на плащания, обработване на комисионни и бонуси, изпращане на стока, управление на продажбите, анализ на сигурността и анализ на данни. Не оторизираме нашите доставчици на услуги да използват или разкриват информацията, освен когато е необходимо за извършването на услугите от наше име или в съответствие със законните изисквания. Моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт по-долу, ако желаете да получите повече информация относно съдружниците и доставчиците на услуги на трети страни, с които може да споделим Вашите лични данни.

Ако сте притежател на акаунт в doTERRA, Вашите лични данни споделяме и с търговската организация на акаунта (включително акаунти по възходяща линия и низходящо ниво) за целите на администриране на продажби, комисионен обем, дистрибуция на продукти и предоставяне на доклади за дейността.

Някои от тези получатели на данни се намират извън Европейския съюз, включително под юрисдикции, които не са признати от Европейската комисия по отношение на предоставяне на подходящо ниво на защита на данните. В такъв случай, doTERRA гарантира, че прилага подходящите защитни мерки, насочени към осигуряването на подобно ниво на защита на данните, включително като избира доставчици на услуги, които са сертифицирани съгласно Рамките на Щита за личните данни на ЕС-САЩ или Швейцария-САЩ съгласно чл. 45 от ОРЗД или споразуменията за изпълнение на трансфер на данни с нашите доставчици на услуги въз основа на Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия съгласно член 46 от ОРЗД. Може да получите повече информация относно местонахождението на получателите, с които споделяме Вашите лични данни и да поискате копие на защитните мерки, които сме предприели, като се свържете с нас, както е посочено в раздел „Как да се свържете с нас“ по-долу.

Може също така да разкрием информация за Вас (1) ако това се изисква от нас по закон или съдебен процес (например съдебно нареждане или призовка); (2) в отговор на молби от правителствени агенции, като правоприлагащи органи; (3) с цел да установим, упражним или защитим нашите законни права; (4) когато смятаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяването на физическа или друга заплаха или финансова загуба; (5) във връзка с разследване на заподозряна или действителна незаконна дейност; или (6) по друг начин с Ваше съгласие. Запазваме правото си да прехвърляне всякаква информация, с която разполагаме за Вас, в случай че продадем или прехвърлим изцяло или част от нашия бизнес или активи (включително в случай на сливане, придобиване, смесено предприятие, реорганизация, преотстъпване, разпускане или ликвидация).

Вашите избори и права

Предлагаме Ви определени избори във връзка с личната информация, която събираме за Вас. При условията на приложимия закон, Вие можете (1) да получите правото на достъп до личната информация, която поддържаме за Вас; (2) да поискате да коригираме или изтрием Вашите лични данни; (3) да получите правото да се сдобиете с ограничение по нашето обработване на Вашите лични данни; и (4) да възразите във всеки един момент на обработването на Вашите лични данни, основавайки се на конкретната Ви ситуация и, във всеки един случай, на обработването на Вашите лични данни за преки маркетингови цели; и (5) когато сте предоставили съгласието си за обработването на Вашите лични данни, имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време. При условията на приложимия закон, имате и правото да получите по структуриран, общо използван формат, който може да бъде разчетен от машина, предоставените от Вас лични данни с Ваше съгласие или въз основа на договор, по който сте страна. Имате правото върху предаването на тази информация до друг администратор на данни, когато е технически възможно за изпълнение. Можете да подадете и жалба към органа за защита на данните, ако не сте удовлетворени от нашите отговори.

За да упражните тези права, моля, свържете се с нас, както е посочено в раздел „Как да се свържете с нас“ от настоящото Уведомление за поверителност. За да може да защитим Вашата поверителност и да поддържаме сигурността, може да предприемем стъпки, за да потвърдим Вашата самоличност, преди да Ви предоставим достъп до информацията или да изпълним Вашата заявка. До степента, позволена от приложимия закон, може да Ви начислим такса в разумен размер, за да изпълним Вашата заявка, ако сметнем, че е от явно неоснователен или прекомерен характер или в случай на заявка за достъп, за да Ви предоставим допълнителния копия на личните данни, които съхраняваме за Вас.

Други онлайн услуги и функции на трети страни

Сайтовете може да съдържат връзки към други онлайн услуги за Ваше удобство и сведение и може да включват функции на трети страни, като приложения, инструменти, платежни услуги, приспособления и приставки (напр. бутони за Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и Pinterest) Тези онлайн услуги и функции на трети страни може да работят независимо от нас. Практиките за поверителност на съответните трети страни, включително подробности за информацията, която събират за Вас, е предмет на декларациите за поверителност на тези страни, които силно препоръчваме да прегледате.

doTERRA не носи отговорност за информационните практики на трети страни до степен, в която не притежаваме или контролираме всякакви свързани онлайн услуги или функции на тези трети страни.

Как защитаваме личната информация

Поддържаме административни, технически и физически защитни мерки, проектирани да предпазват личната информация срещу неоторизиран достъп, разкриване или употреба.

Задържане на личната информация

До степента, позволена от приложимия закон, задържаме лична информация, която събираме за Вас за периода на нашите договорни отношения плюс разумен период, за да може да извършим редовни дейности по изтриването или да вземем предвид приложимия давностен срок, или да спазваме задължителния приложим закон.

Лична информация на деца

TСайтовете са проектирани за общодостъпни услуги и не са целенасочени към деца. doTERRA не събира или иска лични данни съзнателно от деца под 16-годишна възраст. Ако научим, че сме събрали лична информация от физическо лице под 16-годишна възраст, навременно ще изтрием тази информация. Ако смятате, че физическо лице под 16-годишна възраст може да ни е предоставило лична информация, моля, свържете се с нас на privacy@doterra.com.

Актуализации на настоящото Уведомление за поверителност

Настоящото Уведомление за поверителност в онлайн пространството може да бъде периодично актуализирано, за да се отразят промените в нашите практики за личната информация. Ще публикуваме известие на нашите сайтове, за да Ви известим за значителни промени по настоящото Уведомление за поверителност в онлайн пространството, а в началото на уведомлението ще посочим кога последно е било актуализирано.

Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси относно настоящото Уведомление за поверителност в онлайн пространството или ако желаете да упражните правата си на защита на данните, моля, свържете се с doTERRA  или ни пишете на:

doTERRA
Attn: Legal Department
389 South 1300 West
Pleasant Grove, Utah 84062  

Приложение A

Настоящото Уведомление за поверителност в онлайн пространството е приложимо за онлайн обработването на лична информация от страна на doTERRA, свързано със следните уебсайтове и мобилни приложения:

www.doterra.myvoffice.com 
doterraeveryday.eu 
http://www.labs.doterra.com 
www.sourcetoyou.com 
www.aromatouch.com 
www.doterra.com 
www.doterradiamondclub.com 
www.mydoterra.com
www.eumarketplace.doterra.com/

 

 

Selecteer je continent

Selecteer je regio

Selecteer je locatie

Selecteer je taal