Privacy Policy - Dansk


Ikrafttrædelsesdato: 11. december 2018

doTERRA GH Ireland Limited og dets associerede selskaber (samlet kaldet, “doTERRA” eller “os”) respekterer dine bekymringer om fortrolighed. Denne onlinemeddelelse om Privatlivspoltik beskriver de typer personlige oplysninger, som vi indsamler via doTERRAs websteder og mobile applikationer vist på listen i bilag A (samlet kaldet “Sites”), hvordan vi kan bruge oplysningerne, hvem vi deler dem med, og de muligheder der er til rådighed vedrørende vores brug af oplysningerne. Meddelelsen beskriver også de tiltag, som vi iværksætter for at sikre de indsamlede personlige oplysninger, og hvordan vi kan kontakts vedrørende vores omgang med fortrolige oplysninger.

Datakontrollanter til behandling af dine personlige data beskrevet i denne meddelelse, vil være doTERRA GH Ireland Limited, med adresse på 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland (herefter: “doTERRA GH”); doTERRA Enterprises, sàrl, med adresse på 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg (herefter: “doTERRA Enterprises”) og den lokale doTERRA-gruppe, der er ansvarlig for det land, hvor du køber doTERRA-produkter eller -tjenester (herefter: doTERRA Lokal).

Klik på et af linkene herunder for at gå til afsnittene:

Indsamlede oplysninger

Oplysninger indsamlet automatisk

Sådan bruger vi de indsamlede oplysninger

Deling af oplysninger

Dine valg og rettigheder

Andre onlinetjenester og funktioner fra tredjepart

Sådan beskytter vi persondata

Opbevaring af persondata

Børns persondata

Opdateringer til denne meddelelse om Privatlivspolitik

Sådan kontakter du os

Indsamlede oplysninger

De typer personlige oplysninger, som vi indsamler, omfatter: kontakt- og identifikationsoplysninger, f.eks. navn, telefon- og faxnummer, e-mail, post- og leveringsadresse, tidszone, underskrift, elektronisk underskrift og momsnummer/cpr-nummer; oplysninger brugt til at oprette din konto til adgang til vores sites, f.eks. fødselsdato, navn på partner/ægtefælle, foto, foretrukket sprog og onlineadgangskode, betalingsoplysninger, f.eks. faktureringsadresse og betalingskortoplysninger, herunder kortnummer, udløbsdato og sikkerhedskode, som videresendes, indsamles og gemmes af vores tredjeparts-betalingsbehandler på vegne af os, bekræftelse/accept af vilkår og betingelser og firmapolitikker; forbindelses- eller trafikdata, f.eks. logonoplysninger, IP-adresser, tidsstempler, browsertype og url-aktivitet (til registrering af skadelige url-strenge), placeringsdata, f.eks. IP-adresseoplysninger relateret til geoplacering og andre personlige oplysninger, der er indeholdt i det indhold, du sender til os, f.eks. via funktionen “Feedback”, offentlige fora eller værktøjer til kundesupport på vores sites.

Hvis du er en Wellness Advocate, behandler vi også oplysninger om upline- og downlinedistributører, placering af planlagte møder og med din tilladelse oplysninger, som kan indeholde følsomme persondata. i anbefalinger vedrørende dōTERRAs produkter,

Hvis du er en engroskunde eller detailkunde, behandler vi med din tilladelse oplysninger, som kan indeholde følsomme persondata, i anbefalinger vedrørende dōTERRAs produkter

Oplysninger indsamlet automatisk

Når du interagerer med vores Sites, indsamler vi visse oplysninger automatisk, f.eks. cookies, webserver logfiler, web-beacons og andre teknologier. Vi kan bruge disse automatiske teknologier til at indsamle oplysninger om dit udstyr, browsinghandlinger og brugsmønstre. Oplysninger indsamlet på denne måde kan indeholde din enheds IP-adresse, andre identifikatorer, der er tilknyttet dine enheder, webbrowser-karakteristika, sprogpræferencer, henvisningssider/afslutningssider, clickstreamdata og datoer og tidspunkter for besøg på vores sites. Yderligere oplysninger om behandling af de automatisk indsamlede oplysninger finder du ved at besøgevores cookiepolitik.

Sådan bruger vi de indsamlede oplysninger

Vi bruger de indsamlede oplysninger om dig til at gennemføre vores kontakt med dig, eller for på din anmodning før indgåelse af en kontrakt at tage skridt til specielt at: levere vores produkter og tjenester til dig, oprette og administrere din konto hos dōTERRA, behandle og gennemføre ordrer i forbindelse med vores produkter og tjenester og holde dig informeret om status på din ordre, identificere og godkende dig, så du kan bestille vores produkter og tilgå og bruge vores Sites, oprette fakturaer og beregne kommission samt yde teknisk support.

Derudover bruger vi de indsamlede oplysninger i det omfang, der er nødvendigt for vores retslige interesser, primært til at: udføre dataanalyser (herunder markedsundersøgelser, tendensanalyser, finansielle analyser og anonymisering og akkumulering af personlige oplysninger); drive, evaluere, udvikle, administrere og forbedre vores forretning og vores Sites (herunder drift, administration, analyser og forbedring af vores produkter, tjenester og sites; udvikling af nye produkter og tjenester; administration og evaluering af effekten af vores kommunikation, oprettelse af regnskaber, revision, fakturaafstemning og indsamlingsaktiviteter og andre interne funktioner); beskytte mod, identificere og forhindre bedrageri og andre kriminelle aktiviteter, andre retslige ansvar og overholdelse og håndhævelse af relevante branchestandarder og politikker, herunder denne onlinemeddelelse om Privatlivspolitik og andre dōTERRA-vilkår for brug og relaterede dokumenter, sende kampagnematerialer, nyhedsbreve og anden kommunikation om vores produkter og tjenester og administrere deltagelse i særlige events, programmer, kampagner, tilbudsundersøgelser, fokusgrupper og markedsundersøgelser, og hvis du er en Wellness Advocate for at rapportere til upline- og downlinedistributører.

Desuden behandler vi muligvis dine persondata for at overholde og håndhæve gældende juridiske krav, som vi er underlagt og til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, uanset om det er i retten eller i administrative procedurer uden for retten.


Vi kan bruge de oplysninger, vi indsamler om dig på andre måder, som vi vil give specifik besked om på tidspunkt for indsamling og indhenter din accept, hvis det kræves af gældende lovgivning.

 

Deling af oplysninger

Vi sælger ikke eller på anden måde deler dine persondata med undtagelse af, hvad der er beskrevet i denne onlinemeddelelse om Privatlivspolitik. Vi deler muligvis dine persondata med (1) vores tilknyttede og associerede selskaber (2) vores tjenesteudbydere, som udfører tjenester på vegne af os, f.eks. ordrebehandling, kundesupport, betalingsbehandling, behandling af kommissioner og bonusser, levering af varer, salgsadministration, sikkerhedsanalyser og dataanalyser. Vi godkender ikke, at vores serviceudbydere bruger eller videregiver oplysningerne med undtagelse af, hvad der er nødvendigt for at udføre tjenesterne på vores vegne eller for at overholde juridiske krav. Kontakt os ved hjælp af kontaktoplysningerne herunder, hvis du ønsker flere oplysninger om de tilknyttede selskaber og tjenesteudbydere fra tredjepart, som vi muligvis deler dine persondata med.

Hvis du er en Wellness Advocate, deler vi også dine persondata med dine upline- og downline-distributører.

Nogle af disse datamodtagere befinder sig uden for EU, herunder i retskredse, der ikke er anerkendt af den Europæiske Kommission som givende et tilfredsstillende niveau af databeskyttelse. I dette tilfælde sikrer dōTERRA, at relevante sikkerhedsforanstaltninger, der er målrettet til at sikre et sådant niveau for databeskyttlese, er oprettet, herunder ved at vælge tjenesteudbydere, som enten er certificeret til EU-USA og Schweiz-USA. Privacy Shield frameworks i overensstemmelse med artikel 45 af GDPR, eller udførelse af dataoverførselsaftaler med vores serviceudbyder baseret på den Europæiske Kommissions standard Contractual Clauses i overensstemmelse med artikel 46 af GDPR. Du kan få flere oplysninger om placeringen af modtagerne, som vi deler dine personlige oplysning med, og anmode om en kopi af sikkerhedsforanstaltningerne, som vi har oprettet, ved at kontakte os som angivet i området Sådan kontakter du os herunder.

Vi videregiver muligvis også oplysninger om dig, (1) hvis det kræves af os på grund af lovgivningen eller en retslig proces (f.eks. et påbud eller en stævning), (2) som svar på anmodninger fra myndighederne, f.eks politimyndigheder, (3) for at oprette, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder, (4) når vi mener, at videregivelsen er nødvendig eller relevant for at forhindre fysiske eller andre finansielle tab, (5) i forbindelse med undersøgelse af formodet eller reel ulovlig aktivitet, eller (6) på andre måder med din accept. Vi forbeholder os ret til at videregive oplysninger, som vi har om dig, i det tilfælde at vi sælger eller videregiver hele eller en del af vores forretning eller aktiver (herunder i tilfælde af en sammenlæsning, overtagelse, joint venture, omorganisering, filialoprettelse, opløsning eller likvidation).

Dine valg og rettigheder

Vi tilbyder dig visse valg i forbindelse med de persondata, som vi indhenter om dig. I henhold til gældende lovgivning har du ret til at (1) tilgå persondata, som vi har om dig, (2) anmode om, at vi retter eller sletter dine persondata, (3) foranstalte begrænsning af vores behandling af dine persondata og (4) modsætte dig behandlingen af dine persondata på grund af din specifikke situation og i alle tilfælde over behandlingen af dine persondata til marketingformål, og (5) hvor du har givet din accept til behandling af dine persondata, har du ret til at tilbagetrække din tidligere accept når som helst. I henhold til gældende lovgivning har du også ret til at modtage, på en struktureret måde, i et almindeligt brugt og maskinlæsbar format, de persondata, som du har videregivet til os med din accept eller baseret på en kontrakt, som du er en del af. Du har også ret til at få disse oplysninger videresendt til en anden datakontrollant, hvis det kan lade sig gøre rent teknisk. Du kan også indsende en klage til en databeskyttelsesmyndighed, hvis du ikke er tilfreds med vores svar.

Hvis du vil udøve disse rettigheder, skal du kontakte os som angivet i Sådan kontakter du os i denne meddelelse om Privatlivspolitik. For at hjælp med at beskytte dine persondata og sørge for sikkerhed kan vi tage foranstaltninger til at bekræfte din identitet, før vi giver dig adgang til oplysningerne eller opfylder din anmodning. I det omfang det er tilladt af gældende lovgivning kan vi opkræve et mindre, rimeligt gebyr for at opfylde din anmodning, hvis vi mener, at det i høj grad er ubegrundet eller overdrevet, eller i tilfælde af en adgangsanmodning, for at give dig yderligere kopier af de personlige oplysninger, som vi har om dig.

Andre onlinetjenester og funktioner fra tredjepart

Vores sites kan indeholde links til andre onlinetjenester for at gøre det nemt for dig og informere dig og kan indeholde funktioner fra tredjepart, f.eks. apps, værktøjer, betalingstjenester, widgets og plug-ins (f.eks. knapper til Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og Pinterest). Disse onlinetjenester og funktioner fra tredjepart drives uafhængigt af os. Praksis vedrørende fortrolighed for relevante tredjeparter, herunder oplysninger, som de måtte indsamle om dig, er underlagt erklæringer om fortrolighed for disse parter, og som vi anbefaler, at du gennemser.

I det omfang tilknyttede online services eller funktioner fra tredjepart ikke er ejet eller kontrolleret af os, er dōTERRA ikke ansvarlig for disse tredjeparts praksis vedrørende persondata.

Sådan beskytter vi persondata

Vi har administrative, tekniske og fysiske værn, der er designet til at beskytte personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, videregivelse eller brug.

Opbevaring af persondata

I det omfang det er tilladt af gældende lovgivning opbevarer vi de persondata vi indsamler om dig i den periode, som vores kontraktmæssige forhold gælder, samt i en rimelig periode for at kunne køre almindelige sletningsrutiner eller for at overholde gældende forældelsesfrist eller overholde obligatorisk gældende lovgivning.

Børns persondata

Vores Sites er designet som en generel tjeneste og er ikke målrettet til børn. dōTERRA indsamler eller anmoder ikke vidende om persondata for børn under 16 år. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi har indsamlet persondata om en person, som er under 16 år. sletter vi disse oplysninger med det samme. Hvis du mener, at en person under 16 år har givet os personlige oplysninger, bedes du kontakte os på privacy@doterra.com.

Opdateringer til denne meddelelse om Privatlivspolitik

Denne onlinemeddelelse om Privatlivspolitik kan opdateres periodisk for at afspejle ændringer i vores omgang med persondata. Vi offentliggøre en besked på vores Sites for at oplyse dig om væsentlige ændringer til denne online Privatlivspolitik, og øverst i beskeden vil det være angivet, hvor den seneste blev opdateret.

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne onlinemeddelelse om Privatlivspolitik, eller hvis du vil håndhæve dine databeskyttelsesrettigheder, skal du kontakte dōTERRA eller skrive til os på:

dōTERRA
Attn: Legal Department
389 South 1300 West
Pleasant Grove, Utah 84062  

Bilag A

Denne onlinemeddelelse om Privatlivspolitik gælder for dōTERRAs onlinebehandling af persondata i forbindelse med følgende websteder og mobilapps:

www.doterra.myvoffice.com 
doterraeverday.eu 
http://www.labs.doterra.com 
www.sourcetoyou.com 
www.aromatouch.com 
www.doterra.com 
www.mydoterra.com

 

Valitse maanosasi

Valitse alueesi

Valitse sijaintisi

Valitse kielesi