Cō-Impact Sourcing® – Vetiver


Inköp

Varför Haiti?

Vetiveria är ett tåligt gräs som kan överleva både översvämningar och torka och den växer bra i klimatet på Haiti. Vetiveria hjälper också till att förhindra erosion och tillför näringsämnen i jorden. Haiti exporterar ungefär hälften av världens essentiella vetiveriaolja.

InköpHur fungerar det?

 Haiti
Vetiveria tillhör gräsfamiljen. Rotsystemet kan växa 2 till 4 meter ned i marken, vilket gör den idealisk för att förhindra erosion. Rötterna växer vertikalt snarare än horisontalt till skillnad från de flesta andra gräsrötter.Den essentiella oljan destilleras av rötterna. Ju längre vetiveriarötterna har varit i marken, desto högre kvalitet på den essentiella oljan. Därför betalar vi våra odlare extra för att lämna kvar rötterna i marken längre. Helst bör vetiveria skördas cirka 12 till 18 månader efter plantering.

 

Främjar kooperativ i Haiti

En av doTERRAs Co-Impact Sourcing-principer är att främja kooperativa organisationer genom att respektera rätten för alla anställda och producenter att starta och delta i sådana organisationer. Så här har vi hjälpt våra vetiveriapartners:

  • Kooperativen ger odlarna rättigheter och förhandlingsstyrka som säkerställer rättvisa priser, stabila inkomster, tillgång till förskottsbetalningar och långsiktiga kontrakt
  • Kooperativen får regelbundna utbildningar om bästa odlings- och skördemetoder
  • Vi tillhandahåller även lager där kooperativen kan lagra vetiveriarötterna före destilleringen eller torka dem under regnperioden

 

Välj din kontinent

Välj din region

Välj din plats

Välj ditt språk