Privacy Policy - Lietuvių


Įsigaliojimo data: 2021 m. liepos mėn 4 d.

Bendrovė „doTERRA Global Limited“ ir su ja susijusios bei antrinės įmonės (kartu vadinamos „doTERRA“ arba „mes“) gerbia Jūsų susirūpinimą dėl privatumo. Šis privatumo internete pranešimas aprašo asmens duomenų, kuriuos renkame doTERRA svetainėse ir mobiliosiose programėlėse, išvardytose A priede (kartu vadinamos „Svetainėmis“), tipus, tai, kaip mes galime naudoti informaciją, su kuo galime ja dalytis ir kokius pasirinkimus, susijusius su informacijos naudojimu, Jūs turite. Pranešime taip pat aprašomos priemonės, kurių mes imamės gautiems asmens duomenims apsaugoti, ir kaip asmenys gali susisiekti su mumis dėl mūsų privatumo praktikų.

Šiame pranešime aprašyti Jūsų asmens duomenis tvarkantys duomenų valdytojai yra bendrovė „doTERRA Global Limited“, adresas 32 Molesworth Street, Dublin 2, Airija (toliau vadinama „doTERRA Global“), „doTERRA Enterprises, sarl“, adresas 39, Avenue John F. Kennedy L 1855, Liuksemburgas (toliau vadinama „doTERRA Enterprises“) ir vietinis doTERRA grupės subjektas, atsakingas už šalį, kurioje įsigyjate doTERRA produktus ar paslaugas (toliau vadinamas vietiniu doTERRA subjektu).

Norėdami peršokti į išvardytus skyrius, spustelėkite toliau pateiktas nuorodas.

Mūsų renkama informacija

Informacija, kurią renkame automatinėmis priemonėmis

Kaip mes naudojame surinktą informaciją

Dalijimasis informacija

Jūsų pasirinkimai ir teisės

Kitos internetinės paslaugos ir trečiųjų šalių funkcijos

Kaip mes saugome asmens duomenis

Asmens duomenų atskleidimas

Vaikų asmens duomenys

Šio privatumo pranešimo atnaujinimai

Kaip su mumis susisiekti

Mūsų renkama informacija

Mūsų renkamų asmens duomenų tipai apima:

 • kontaktinę ir identifikavimui skirtą informaciją, tokią kaip vardas ir pavardė, telefono ir fakso numeriai, elektroninis paštas, pašto ir pristatymo adresas, laiko zona, parašas, elektroninis parašas ir mokesčių mokėtojo numeris ir (arba) asmens kodas;
 • informaciją, kuri naudojama Jūsų paskyrai, kad galėtumėte pasiekti Svetaines, sukurti, tokią kaip gimimo data, partnerio ar sutuoktinio vardas ir pavardė, nuotrauka, pageidaujama kalba ir internetinis slaptažodis;
 • mokėjimo informaciją, tokią kaip sąskaitos pateikimo adresas ir mokėjimo kortelės duomenys, įskaitant kortelės numerį, galiojimo datą ir saugos kodą, kuriuos mūsų vardu perduoda, renka ir saugo mūsų trečiosios šalies mokėjimų apdorojimo paslaugų teikėjas;
 • sąlygų, nuostatų ir bendrovės politikos supratimą ir (arba) sutikimą;
 • ryšio ar srauto duomenis, tokius kaip prisijungimo duomenys, IP adresai, laiko žymos, naršyklės tipas ir URL veikla (kenkėjiškoms URL eilutėms aptikti);
 • vietos duomenis, tokius kaip su geografine vieta susijusi IP adreso informacija; ir
 • kitus asmens duomenis, esančius mums pateikiamame turinyje, pvz., per funkciją „Facebook“, viešuosius forumus ar Svetainėse esančius klientų aptarnavimo įrankius.

Jei esate doTERRA paskyros savininkas, mes taip pat tvarkome duomenis apie aukščiau Jūsų arba žemiau Jūsų esančias paskyras, suplanuotų susitikimų vietas ir, turėdami Jūsų sutikimą, informaciją, pateiktą liudijimuose apie doTERRA produktus, kuriuose gali būti neskelbtinų asmens duomenų.

Informacija, kurią renkame automatinėmis priemonėmis

Kai sąveikaujate su svetainėmis, automatinėmis priemonėmis mes gauname tam tikrą informaciją, pvz., slapukus, žiniatinklio serverio žurnalus, žiniatinklio indikatorius ir kitas technologijas. Šias automatines technologijas mes galime naudoti informacijai apie Jūsų įrangą, naršymo veiksmus ir naudojimosi modelius rinkti. Tokiu būdu surinkta informacija gali apimti Jūsų įrenginio IP adresą, kitus su Jūsų įrenginiais susijusius identifikatorius, žiniatinklio naršyklių charakteristikas, įrenginio charakteristikas, kalbos parinktis, nukreipiančius ar išėjimo puslapius, duomenis apie spustelėjimus ir apsilankymų Svetainėje datą bei laiką. Norėdami sužinoti daugiau informacijomis apie automatinėmis priemonėmis renkamų duomenų tvarkymą, apsilankykite puslapyje Slapukų politika.

Kaip mes naudojame surinktą informaciją

Apie Jus surinktą informaciją mes naudojame su Jumis sudarytai sutarčiai vykdyti arba tam, kad, Jūsų prašymu, prieš sudarydami sutartį mes galėtume:

 • tiekti Jums savo produktus ar teikti paslaugas;
 • sukurti ir valdyti Jūsų doTERRA paskyrą;
 • apdoroti ir atlikti užsakymus, susijusius su mūsų produktais ir paslaugomis, ir suteikti Jums informaciją apie Jūsų užsakymo būseną;
 • identifikuoti ir autentifikuoti Jus, kad galėtumėte užsisakyti mūsų produktų ir gauti prieigą prie
 • mūsų Svetainių bei jomis naudotis; pateikti sąskaitas ir apskaičiuoti komisinius; ir
 • teikti techninę pagalbą./li>

Be to, surinktą informaciją naudojame tiek, kiek tai reikalinga mūsų teisėtiems interesams užtikrinti, konkrečiai:

 • duomenų analizei atlikti (įskaitant rinkos tyrimus, tendencijų analizę, finansinę analizę ir asmens duomenų nuasmeninimą ir apibendrinimą);
 • mūsų verslui ir Svetainėms naudoti, vertinti, vystyti, valdyti ir tobulinti (įskaitant mūsų produktų, paslaugų ir Svetainių naudojimą, administravimą, analizę ir tobulinimą; naujiems produktams ir paslaugoms kurti; mūsų komunikacijos veiksmingumui valdyti ir vertinti; apskaitai, auditui, sąskaitų suderinimo ir surinkimo veikloms ir kitoms vidinėms funkcijoms atlikti);
 • apsisaugoti nuo, atpažinti ir užkirsti kelią sukčiavimui ir kitai kriminalinei veiklai, ieškiniams ir kitai
 • atsakomybei; ir paklusti visiems reikalingiems pramonės standartams ir politikoms, įskaitant šį privatumo internete pranešimą ir kitas doTERRA naudojimo sąlygas bei susijusius dokumentus, bei jiems vykdyti;
 • reklaminei medžiagai, naujienlaiškiams ir kitai su mūsų produktais ir paslaugomis susijusiai
 • komunikacijai, pranešančiai apie ypatingus įvykius, programas, akcijas, siūlymus dalyvauti apklausose, tikslinėse grupėse ir rinkos tyrimuose, ir administruojančiai dalyvavimą juose, siųsti; ir
 • jei esate Wellness Advocate (Sveikatingumo advokatas), pranešti apie aukščiau Jūsų ir žemiau Jūsų esančius platintojus.

Be to, mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kad paklustume ir įgyvendintume taikomus teisinius reikalavimus, kuriuos turime vykdyti, ir teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar nuo jų apsiginti tiek teismo procese, tiek administracinėje ar neteisminėje procedūroje.

Apie Jus surinktą informaciją taip pat galime naudoti kitais būdais, apie kuriuos atskirai pranešame duomenų rinkimo metu ir gauname Jūsų sutikimą, jei to reikalaujama taikomais įstatymais.

Dalijimasis informacija

Mes neparduodame ir jokiais kitais būdais nesidalijame Jūsų asmens duomenimis, išskyrus kaip aprašyta šiame privatumo internete pranešime. Mes galime dalytis Jūsų asmens duomenimis su (1) su mūsų bendrove susijusiomis bei antrinėmis įmonėmis ir (2) mūsų paslaugų teikėjais, kurie mūsų vardu teikia paslaugas, tokias kaip užsakymų vykdymas, klientų aptarnavimas, mokėjimų apdorojimas, komisinių ir premijų apdorojimas, prekių siuntimas, pardavimų valdymas, saugos analizė ir duomenų analizė. Mes nesuteikiame savo paslaugų teikėjams teisės naudoti informacijos ar ją atskleisti, išskyrus kai tai būtina atlikti paslaugas mūsų vardu arba paklusti teisiniams reikalavimams. Jei norite gauti daugiau informacijos apie su mūsų bendrove susijusias įmones ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, su kuriais galime dalytis Jūsų asmens duomenimis, susisiekite su mumis toliau pateiktais kontaktais.

Jei esate doTERRA paskyros savininkas, pardavimų administravimo, komisinių vertės, produktų platinimo tikslais ir pateikdami aktyvumo ataskaitas mes taip pat dalijamės Jūsų asmens duomenimis su paskyros pardavimų organizacija (įskaitant aukščiau Jūsų ir žemiau Jūsų esančias paskyras).

Kai kurie iš šių duomenų gavėjų yra įsikūrę už Europos Sąjungos ribų, taip pat ir jurisdikcijose, kurių Europos Komisija nepripažįsta kaip suteikiančių tinkamą duomenų apsaugos lygį. Tokiu atveju doTERRA užtikrina, kad bus imtasi tinkamų apsaugos priemonių, siekiant užtikrinti, kad taikoma tinkamo lygio duomenų apsauga, pasirenkant paslaugų teikėjus, sertifikuotus remiantis ES-JAV ir Šveicarijos-JAV „Privacy Shield“ (Privatumo skydo) pagrindais, remiantis BDAR 45 straipsniu, arba sudarant su mūsų paslaugų teikėjais Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis pagal BDAR 45 straipsnį pagrįstas duomenų perdavimo sutartis. Gauti daugiau informacijos apie gavėjų, su kuriais dalijamės Jūsų asmens duomenimis, buvimo vietas ir paprašyti taikomų apsaugos priemonių kopijos galite susisiekę su mumis toliau pateiktame skyriuje Kaip su mumis susisiekti nurodytais kontaktais.

Mes taip pat galime atskleisti informaciją apie Jus: (1) jei to reikalauja įstatymai arba teisiniai procesai (pvz., teismo nutartis ar teismo šaukimas); (2) atsakydami į vyriausybės agentūrų, pvz., teisėsaugos institucijų, užklausas; (3) siekdami nustatyti, pasinaudoti arba apginti savo teisėtas teises; (4) kai manome, kad atskleidimas yra būtinas arba tinkamas, siekiant išvengti fizinės ar kitokio pobūdžio žalos ar finansinių nuostolių; (5) kai tai susiję su tyrimu arba įtariama ar faktine nelegalia veikla; arba (6) kitais atvejais, turėdami Jūsų sutikimą. Mes pasiliekame teisę perduoti bet kokią apie Jus turimą informaciją, jei parduodame ar perduodame visą ar dalį savo verslo ar turto (įskaitant susijungimo, įsigijimo, bendros įmonės, reorganizacijos, pardavimo, nutraukimo ar likvidavimo atveju). .

Jūsų pasirinkimai ir teisės

Siūlome Jums tam tikrus pasirinkimus, susijusius su apie Jus renkamais asmens duomenimis. Pagal taikomus įstatymus, Jūs galite: (1) turėti teisę pasiekti asmens duomenis, kuriuos saugome apie Jus; (2) prašyti, kad mes ištaisytume arba ištrintume Jūsų asmens duomenis; (3) turėti teisę gauti apribojimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis; (4) bet kuriuo Jūsų asmens duomenų tvarkymo metu prieštarauti jų tvarkymui, remdamiesi konkrečia Jūsų situacija ir, bet kokiu atveju, prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslams; ir (5) pateikę sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, turite teisę šį sutikimą bet kuriuo metu atsiimti. Pagal taikomus įstatymus Jūs taip pat turite teisę gauti asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums su sutikimu arba remiantis sutartimi, kurios šalimi Jūs esate, struktūruotu, įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu. Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad ši informacija būtų perduota kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma. Jūs taip pat galite pateikti skundą duomenų apsaugos institucijoms, jei esate nepatenkintas mūsų atsaku.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite mus šio privatumo pranešimo skyriuje Kaip su mumis susisiekti nurodytais būdais. Siekdami apsaugoti Jūsų privatumą ir išlaikyti saugumą, prieš suteikdami prieigą prie informacijos ar įgyvendindami Jūsų prašymą, galime imtis veiksmų Jūsų tapatybei patvirtinti. Tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, mes galime imti pagrįstą mokestį, kad įvykdytume jūsų prašymą, jei manome, kad jis yra akivaizdžiai nepagrįstas ar perteklinis, arba, jei pateikiama prieigos užklausa, kad galėtume pateikti jums papildomas apie Jus saugomos asmeninės informacijos kopijas.

Kitos internetinės paslaugos ir trečiųjų šalių funkcijos

Svetainėse Jūsų patogumui ir informacijai pateikti gali būti nuorodų į kitas internetines paslaugas, taip pat jose gali būti trečiųjų šalių funkcijų, tokių kaip programėlės, įrankiai, mokėjimo paslaugos, valdikliai ir papildiniai (pvz., „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“, „YouTube“ ir „Pinterest“ mygtukai). Šios internetinės paslaugos ir trečiųjų šalių teikiamos funkcijos gali veikti nepriklausomai nuo mūsų. Atitinkamų trečiųjų šalių privatumo praktikoms, įskaitant apie Jus renkamą informaciją, yra taikomi šių šalių privatumo pareiškimai, kuriuos primygtinai rekomenduojame peržiūrėti.

Jei susijusios internetinės paslaugos ar trečiųjų šalių funkcijos nepriklauso mums arba mes jų nevaldome, doTERRA nėra atsakinga už šių trečiųjų šalių informacijos praktikas.

Kaip mes saugome asmens duomenis

Mes taikome administracines, technines ir fizines apsaugos priemones, skirtas apsaugoti asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo ar naudojimo.

Asmens duomenų atskleidimas

Tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, mes saugome apie Jus gautus asmens duomenis per visą mūsų sutartinių santykių laiką ir pagrįstą laikotarpį po jo, kad galėtume atlikti įprastas ištrynimo procedūras, atsižvelgti į taikomą senaties terminą arba laikytis privalomų taikomų įstatymų.

Vaikų asmens duomenys

Svetainės yra skirtos bendrai auditorijai ir nėra skirtos vaikams. doTERRA sąmoningai nerenka ir neprašo pateikti vaikų iki 16 metų amžiaus asmens duomenų. Sužinoję, kad surinkome jaunesnių nei 16 metų amžiaus žmonių asmens duomenis, nedelsdami ištrinsime šią informaciją. Jei manote, kad jaunesnis nei 16 metų asmuo galėjo pateikti mums savo asmens duomenis, susisiekite su mumis el. paštu privacy@doterra.com.

Šio privatumo pranešimo atnaujinimai

Šis privatumo internete pranešimas periodiškai gali būti atnaujinamas, kad atspindėtų mūsų asmens duomenų praktikos pokyčius. Apie reikšmingus šio privatumo internete pranešimo pokyčius Jus informuosime paskelbdami pranešimą Svetainėse, o pranešimo viršuje nurodysime, kada buvo jis buvo paskutinį kartą atnaujintas.

Kaip su mumis susisiekti

Jei turite klausimų apie šį privatumo internete pranešimą arba jei norite pasinaudoti savo duomenų apsaugos teisėmis, susisiekite su doTERRA arba parašykite mums laišką adresu

doTERRA
Attn: Legal Department
389 South 1300 West
Pleasant Grove, Utah 84062  

A priedas

Šis privatumo internete pranešimas taikomas doTERRA internete tvarkomiems asmens duomenims, susijusiems su toliau išvardytomis svetainėmis ir mobiliosiomis programėlėmis.

www.doterra.myvoffice.com 
doterraeveryday.eu 
http://www.labs.doterra.com 
www.sourcetoyou.com 
www.aromatouch.com 
www.doterra.com 
www.doterradiamondclub.com 
www.mydoterra.com
www.eumarketplace.doterra.com/

 

 

Izberite svojo celino

Izberite svojo regijo

Izberite svojo lokacijo

Izberite svoj jezik