Privacy Policy - Norsk


Gjelder fra: 11. desember 2018

doTERRA GH Ireland Limited, og deres tilknyttede selskaper og datterselskaper, (samlet «dōTERRA» eller «oss»), har respekt for at du er opptatt av personvern. Denne Online Personvernerklæringen beskriver hvilke typer personopplysninger vi får tilgang til gjennom dōTERRAs nettsteder og mobilapplikasjoner, oppført i Vedlegg A, (samlet, «Nettstedene»), hvordan vi bruker opplysningene, hvem vi deler dem med og hvilke valg som er tilgjengelige for deg med hensyn til vår bruk av disse opplysningene.

Erklæringen beskriver også de tiltakene vi tar for å beskytte de personopplysningene vi får tilgang til, og hvordan enkeltpersoner kan kontakte oss om vår personvernpraksis. Datakontrolløren for behandling av dine personopplysninger som beskrevet i denne erklæringen, vil være dōTERRA GH Ireland Limited, med adressen 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland (heretter: «dōTERRA GH»); dōTERRA Enterprises, sàrl, med adressen 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg, (heretter: «dōTERRA Enterprises»), og den lokale enheten av dōTERRA-gruppen som er ansvarlig for det landet der du kjøper dōTERRA-produkter eller -tjenester, (heretter: dōTERRA Lokalt).

Klikk på en av lenkene under for å hoppe til ønsket seksjon:

Opplysninger vi Mottar

Opplysninger vi får Tilgang til Automatisk

Hvordan vi Bruker Opplysningene vi Mottar

Deling av Opplysninger

Dine Valg og Rettigheter

Andre Online-tjenester og Tredjeparts-tilbud

Hvordan vi Beskytter Personopplysninger

Oppbevaring av Personopplysninger

Barns Personopplysninger

Oppdateringer av denne Personvernerklæringen

Hvordan du Kontakter Oss

 

Opplysninger vi Mottar

Personopplysninger vi får tilgang til er: kontakt- og identifikasjonsopplysninger, for eksempel navn, telefon og faksnummer, e-post, post- og fraktadresse, tidssone, signatur, elektronisk signatur og skatte-ID nummer/nasjonalt ID nummer; informasjon som brukes for å opprette kontoen din så du får tilgang til nettstedene, for eksempel fødselsdato, partner/ektefelles navn, bilde, foretrukket språk og online passord; betalingsinformasjon, for eksempel faktureringsadresse og betalingskortdetaljer, inkludert kortnummer, utløpsdato og sikkerhetskode, som overføres, samles inn og lagres av vår tredjeparts betalingsbehandler på våre vegne; bekreftelse/aksept av vilkår og betingelser og selskapspolicy; tilkoblings- eller trafikkdata, for eksempel påloggingsdetaljer, IP-adresser, tidsstempler, nettlesertype og URL-aktivitet (for påvisning av ondsinnede URL-strenger); posisjonsdata, for eksempel IP-adresseinformasjon knyttet til geolokalisering; og andre personopplysninger som finnes i innhold du sender til oss, for eksempel gjennom «Tilbakemelding» -funksjonen, offentlige fora eller kundestøtteverktøy på nettstedene.

Hvis du er en Wellness Advocate, behandler vi også informasjon om upline- og downline-distributører, plassering av planlagte møter og, med ditt samtykke, informasjon i vurderinger av dōTERRAs produkter, som kan omfatte sensitive personopplysninger.

Hvis du er en grossistkunde eller detaljhandelskunde, behandler vi, med ditt samtykke, informasjon i vurderinger av dōTERRAs produkter, som kan omfatte sensitive personopplysninger.

Opplysninger vi får tilgang til automatisk

Når du samhandler med nettstedene, mottar vi automatisk bestemt informasjon, for eksempel informasjonskapsler, webserverlogger, web-beacons og annen teknologi. Vi kan bruke disse automatiserte teknologiene til å samle inn informasjon om utstyret ditt, surfeaktiviteter og bruksmønstre. Informasjonen vi oppnår på denne måten kan inkludere enhetens IP-adresse, andre identifikatorer som er knyttet til enhetene dine, nettleseregenskaper, enhetens egenskaper, språkinnstillinger, henvisnings-/utgangssider, klikkstrømdata og dato og tid for nettstedsbesøk. For mer informasjon om behandling av de opplysninger vi oppnår på automatiserte måter, vennligst  besøk vår erklæring om informasjonskapsler.

Hvordan vi bruker opplysningene vi får tilgang til

Vi bruker opplysningene vi får om deg til å gjennomføre kontrakten vi har med deg eller for å utføre noe på forespørsel fra deg før du inngår en kontrakt, spesielt for å: levere våre produkter og tjenester til deg; etablere og administrere kontoen din hos dōTERRA; behandle og gjennomføre ordre i forbindelse med våre produkter og tjenester og holde deg informert om statusen til bestillingen din; identifisere og godkjenne deg slik at du kan bestille våre produkter og få tilgang til og bruke nettstedene; etablere fakturaer, beregne provisjoner og gi teknisk støtte.

I tillegg bruker vi opplysningene vi samler i den grad det er nødvendig for våre legitime interesser, spesielt for å: utføre dataanalyse (inkludert markedsundersøkelse, trendanalyse, finansanalyse og anonymisering og aggregering av personopplysninger); operere, evaluere, utvikle, administrere og forbedre vår nettstedenes virksomhet (inkludert drift, administrasjon, analyse og forbedring av våre produkter, tjenester og nettsteder; utvikling av nye produkter og tjenester; styring og evaluering av effektiviteten av vår kommunikasjon; utførelse av regnskap, revisjon, faktureringsavstemming og innsamlingsaktiviteter og andre interne funksjoner); beskytte mot, identifisere og forhindre svindel og annen kriminell aktivitet, krav og andre forpliktelser; og overholde og håndheve relevante industristandarder og -policyer, inkludert denne online personvernerklæringen og andre bruksvilkår hos dōTERRA og relaterte dokumenter; sende reklamemateriell, nyhetsbrev og annen kommunikasjon om våre produkter og tjenester for å kommunisere og administrere deltakelse i spesielle arrangementer, programmer, kampanjer, tilbudsundersøkelser, fokusgrupper og markedsundersøkelser; og, hvis du er en wellness advocate, å rapportere til upline- og downline-distributører.

I tillegg kan vi behandle dine personopplysninger for å overholde og gjennomføre de gjeldende juridiske krav vi er underlagt, og for å opprette, utføre og forsvare juridiske krav, i rettsprosedyrer eller i en administrativ eller utenomrettslig prosedyre.

Vi kan også bruke de opplysningene vi samler inn om deg på andre måter i tilfeller der vi gir spesifikk beskjed om at vi trenger ditt samtykke, hvis dette er påkrevd ved lov.

Deling av opplysninger

Vi hverken selger eller deler på annen måte dine personopplysninger bortsett fra på de måter som er beskrevet i denne online personvernerklæringen. Vi kan dele dine personopplysninger med (1) våre samarbeidspartnere og datterselskaper og (2) våre tjenesteleverandører som utfører tjenester på våre vegne, slik som gjennomføring av ordre, kundeservice, betalings--behandling, behandling av provisjoner og bonuser, forsendelse av varer, salgsadministrasjon, sikkerhetsanalyser, og data-analyser. Vi gir ikke tillatelse til at våre tjenesteleverandører kan bruke eller dele denne informasjonen, bortsett fra hvis det er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne, og for å overholde juridiske krav. Ta kontakt med oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor hvis du ønsker mer informasjon om våre partnere og de tredjeparts tjenesteleverandørene vi deler dine personopplysninger med.

Hvis du er en wellness advocate, deler vi også dine personopplysninger med dine upline- og downline-distributører. 

Noen av mottakerne av opplysninger er basert utenfor EU, inkludert i jurisdiksjoner som ikke har blitt anerkjent av EU-kommisjonene som land som tilbyr tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. I slike tilfeller forsikrer dōTERRA at tilstrekkelige tiltak settes inn for å beskytte opplysninger opp til et tilstrekkelig nivå, blant annet ved å velge tjenesteleverandører som enten er sertifisert ved EU-USA og Sveits-USA. Privacy shields beskyttelsesrammer for personvern i henhold til artikkel 45 i GDPR, eller ved å gjennomføre dataoverføringsavtaler med våre tjenesteleverandører basert på den europeiske kommisjonens standard-kontraktlige bestemmelser i henhold til artikkel 46 i GDPR. Du kan få mer informasjon om hvor mottakerne vi deler dine personopplysninger med er basert, og be om en kopi av de sikkerhetstiltak vi har gjort ved å kontakte oss via informasjonen i seksjonen  "Hvordan kontakte oss"  nedenfor.  

Vi kan også dele dine opplysninger (1) hvis vi er påkrevd å gjøre dette ved lov eller juridisk prosess, (som ved rettsordre eller stevning); (2) som svar på henvendelse fra offentlige etater, som politimyndigheter; (3) for å etablere, utøve eller beskytte våre juridiske rettigheter; (4) når vi mener at deling er nødvendig eller passende for å forhindre fysisk eller annen skade eller finansielt tap; (5) i sammenheng med en etterforskning av mistenkt eller faktisk ulovlig aktivitet; eller (6) på annen måte med ditt samtykke. Vi forbeholder oss retten til å overføre alle opplysninger vi har om deg i en situasjon der vi selger eller overfører hele, eller deler av, vårt foretak eller eiendeler, (inkludert i tilfelle fusjon, oppkjøp, fellesforetak, omorganisering, salg, oppløsning eller likvidering).

Dine valg og rettigheter

Vi kan tilby deg visse valg i forbindelse med de personopplysningene vi mottar fra deg. Med forbehold for gjeldende lov, kan du (1) ha rett til å få tilgang til personopplysninger vi innehar om deg; (2) be om at vi korrigerer eller sletter dine personopplysninger; (3) ha rett til å oppnå begrensning i behandlingen av dine personopplysninger; og (4) når som helst motsette deg behandlingen av dine personopplysninger av grunner knyttet til din spesielle situasjon, og i hvert fall til behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål; og (5) hvor du har samtykket i behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å trekke tilbake ditt forutgående samtykke når som helst. I henhold til gjeldende lov har du også rett til å motta, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, de av dine personopplysninger du har gitt oss med ditt samtykke eller basert på en kontrakt du er part i . Du har også rett til å ha disse opplysningene overført til en annen datakontrollør, der dette er teknisk mulig. Du kan sende inn en klage til en datatilsynsmyndighet hvis du ikke er tilfreds med våre svar.

For å utøve disse rettighetene kan du ta kontakt med oss som beskrevet under seksjonen "Hvordan kontakte oss" i denne Personvernerklæringen. For å hjelpe til med beskyttelsen av ditt personvern og for å opprettholde sikkerhet, kan vi komme til å gjøre tiltak for å verifisere din identitet før du får tilgang til disse opplysningene, og før vi godtar din forespørsel. I den utstrekning det er lov under gjeldende lovverk, kan vi be om et rimelig gebyr for å utføre det du ber om hvis vi finner at dette er ubegrunnet eller overdrevet, eller i tilfelle det dreier seg om en tilgangsforespørsel med tilleggskopier av de personopplysningene vi oppbevarer om deg. 

Andre online-tjenester og tredjeparts egenskaper

Nettstedene kan oppgi lenker til andre online-tjenester som støtte og informasjon til deg, og kan inkludere tredjeparts-tilbud, slik som apper, verktøy, betalingstjenester, widgets og plug-ins, (f.eks. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og Pinterest-knapper). Disse online-tjenestene og tredjepartstilbudene kan operere uavhengig av oss. Personvernpraksis hos tredjepartene, inkludert detaljer om de opplysningene de kan samle inn om deg, er underlagt disse partenes personvernerklæringer, og vi anbefaler på det sterkeste at du setter deg inn i disse.

I den grad eventuelle lenkede online-tjenester eller tredjepartdtilbud ikke eies eller kontrolleres av oss, er ikke dōTERRA ansvarlig for informasjonspraksis hos disse tredjepartene. 

Hvordan vi beskytter personopplysninger

Vi opprettholder administrative, tekniske og fysiske sikkerhetsforanstaltninger som er designet for å beskytte personopplysninger fra uautorisert tilgang, deling eller bruk.

Oppbevaring av Personopplysninger

I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, beholder vi personopplysninger vi mottar om deg gjennom tiden for vårt kontraktsforhold, i tillegg til en rimelig periode for å kunne utføre regelmessige slettingsrutiner, eller for å ta hensyn til gjeldende lovbestemmelse eller å overholde obligatorisk gjeldende lov.

Barns personopplysninger

Nettstedene er beregnet som en allmenn publikumstjeneste og er ikke rettet mot barn. dōTERRA hverken samler eller oppgir bevisst personopplysninger fra barn under 16 år. Hvis vi blir oppmerksom på at vi har samlet inn personopplysninger fra en enkeltperson under 16 år, vil vi umiddelbart slette disse opplysningene. Hvis du mener at en enkeltperson under 16 år kan ha gitt oss personopplysninger, ta kontakt med oss på privacy@doterra.com.

Oppdateringer til denne personvernerklæringen

Denne online Personvernerklæringen kan bli oppdatert med jevne mellomrom for å følge endringer i vår opplysningspraksis. Vi vil publisere en melding på nettstedene for å gjøre deg oppmerksom på vesentlige endringer i denne online personvernerklæringen, og vi vil indikere øverst i meldingen når den sist ble oppdatert.

Hvordan kontakte oss:

Hvis du har spørsmål om denne online personvernerklæringen, eller hvis du ønsker å utøve dine personvernrettigheter, ta kontakt med dōTERRA eller skriv til oss på:

dōTERRA
Attn: Legal Department
389 South 1300 West
Pleasant Grove, Utah 84062  

Vedlegg A

Denne online personvernerklæringen gjelder dōTERRAs online-behandling av personopplysninger i forbindelse med de følgende nettsteder og mobil-apper:

www.doterra.myvoffice.com 
doterraeverday.eu 
http://www.labs.doterra.com 
www.sourcetoyou.com 
www.aromatouch.com 
www.doterra.com 
www.doterradiamondclub.com 
www.mydoterra.com

 

Selecione o seu continente

Selecione a sua região

Selecione a sua localização

Selecione o seu idioma