שמן גרניום

שמן גרניום  Pelargonium graveolens

מחסן הישראלי
30090001 :מק""ט
15 ml :יח'/מידה
₪165.73 :מחיר קמעונאי
₪124.30 :מחיר מפיץ
PV: 27.00
 
אספקה מהמחסן הישראלי* 

מחסן האירופאי
60204695 :מק""ט
15 ml :יח'/מידה
€40.00 :מחיר קמעונאי
€30.00 :מחיר מפיץ
PV: 37.50
 
אספקה מהמחסן האירופאי*שימושים

  • Add a drop to your moisturiser for a smoothing effect.
  • Geranium is great for both dry and oily hair. Apply a few drops to your shampoo or conditioner bottle, or make your own deep hair conditioner.

Directions for Use

Diffusion: Use three to four drops in the diffuser of choice.
 
Food additive use: Dilute one drop in 125 ml of liquid.
 
Topical use: For massage, mix 5 drops with 10 ml carrier oil. For bath, mix 5 drops with 5 ml carrier oil. For perfuming, mix 1 drop to 10 drops carrier oil.

Cautions

Possible skin sensitivity. Keep out of reach of children. If you are pregnant, nursing, or under a doctor’s care, consult your physician. Avoid contact with eyes, inner ears, and sensitive areas. Avoid sunlight or UV rays for up to 12 hours after applying product.

יתרונות עיקריים

  • Promotes the appearance of clear, healthy skin.
  • Gives hair a vibrant, healthy glow.

תיאור ארומה

Herbaceous, green, floral, sweet, dry

שיטת ההפקה

Steam distillation

חלק בצמח

Whole Plant

רכיבים עיקריים

Citronellol, citronellyl formate, geraniol

בחרו יבשת

בחרו איזור

בחרו מיקום

בחרו שפה