dōTERRA Privacy Policy


תאריך נכנס לתוקף: 9/6/20

dōTERRA שיווק בע"מ (להלן: "dōTERRA") מכבדת את דאגתך לגבי פרטיות. הודעת פרטיות מקוונת זו מתארת את סוגי המידע האישי שאנו משיגים באמצעות אתרי האינטרנט והיישומים הסלולריים של dōTERRA הרשומים בנספח א' (ביחד, "האתרים"), כיצד אנו עשויים להשתמש במידע, עם מי אנו עשויים לשתף אותו ואת האפשרויות הקיימות בנוגע לשימוש שלנו במידע. ההודעה מתארת גם את האמצעים שאנו נוקטים כדי להגן על המידע האישי שאנו משיגים וכיצד אנשים יכולים ליצור קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו.

לחץ על אחד הקישורים למטה כדי לקפוץ לקטע המופיע:

מידע שאנו מקבלים

מידע שאנו משיגים באמצעים אוטומטיים

כיצד אנו משתמשים במידע שאנו משיגים

שירותי אנליטיים של צד שלישי

מעקב מקוון ופרסום מבוסס על התעניינות

שיתוף מידע

הבחירות שלך

שירותים מקוונים אחרים ותכונות צד שלישי

כיצד אנו מגנים על מידע אישי

המידע האישי של ילדים

עדכונים להודעת פרטיות מקוונת זו

איך ליצור איתנו קשר

מידע שאנו מקבלים

אנו משיגים מידע אישי מסוים באמצעות האתרים בקשר למוצרים ולשירותים שאנו מספקים. היינו רוצים לציין כי אתה לא מחויב לספק כל מידע (כולל מידע רגיש) ל-dōTERRA דרך האתרים, עם זאת על ידי שימוש באתרים אתה מסכים מרצון ובאופן חופשי לספק מידע ל-dōTERRA ולהיכלל במאגר של dōTERRA. סוגי המידע האישי שאנו מקבלים כוללים:

 • פרטי התקשרות, כגון שם, מספר טלפון ופקס וכתובת דואר אלקטרוני ודואר;
 • מידע המשמש ליצירת החשבון שלך כדי לגשת לאתרים, כגון תאריך לידה, שם בן/בת הזוג, צילום, שפה מועדפת, מזהה הנרשם, מזהה הנותן חסות, סיסמה מקוונת, ואם אתה Wellness Advocate ,מספר תעודת הזהות הישראלית שלך;
 • מידע על תשלום, כגון שם, כתובת לחיוב ופרטי כרטיס התשלום, כולל מספר כרטיס, תאריך תפוגה וקוד אבטחה, הנאסף ומאוחסן על-ידי מעבד התשלומים של ספק חיצוני בשמנו;
 • מידע שאתה מגיש בקשר עם הזדמנות לקריירה ב-dōTERRA, כגון פרטי התקשרות, מידע בקורות החיים שלך (כולל היסטוריית עבודה, חינוך, כישורי שפה, אישורים/רישיונות ומעמד זכאות לעבודה) ופרטים על התעסוקה הנוכחית שלך; dōTERRA משתמשת בספק שירות חיצוני כדי לארח את דפי הזדמנויות הקריירה שלה ואת המידע האישי הקשור מושגת על ידי ספק שירות זה; ו-
 • מידע אישי נוסף הכלול בתוכן שאתה מגיש לנו, כגון באמצעות התכונה "משוב", פורומים ציבוריים או כלים לתמיכה בלקוחות באתרים.

 

מידע שאנו משיגים באמצעים אוטומטיים

כאשר אתה מקיים אינטראקציה עם האתרים, אנו משיגים מידע מסוים באמצעים אוטומטיים, כגון קבצי עוגיה [cookie], יומני שרתי אינטרנט, משואות אינטרנט וטכנולוגיות אחרות. "עוגיה" היא קובץ טקסט שאתרי אינטרנט שולחים למחשב של מבקר או להתקן אחר המחובר לאינטרנט כדי לזהות באופן ייחודי את דפדפן האינטרנט של המבקר או לאחסן מידע או הגדרות בדפדפן. "משואת אינטרנט", הידוע גם כתגית אינטרנט, תג פיקסל או GIF ברור, מקשר דפי אינטרנט לשרתי אינטרנט ולקובצי עוגיות שלהם ועשוי לשמש להעברת מידע שנאסף באמצעות קבצי עוגיות בחזרה לשרת אינטרנט.

אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות אוטומטיות אלה כדי לאסוף מידע אודות הציוד שלך, פעולות הגלישה ודפוסי שימוש. המידע שאנו משיגים באופן זה עשוי לכלול את כתובת ה-IP של המכשיר, מזהים אחרים המשויכים למכשירים שלך, מאפייני דפדפן אינטרנט, מאפייני התקן, העדפות שפה, דפי הפניה/יציאה, לחיצה על נתונים, ותאריכים ושעות של ביקורים באתר. טכנולוגיות אלה מסייעות לנו (1) לזכור את המידע שלך כך שלא תצטרך להזין אותה מחדש; (2) לעקוב ולהבין כיצד אתה משתמש ומתקשר עם המוצרים, שירותים ואתרים שלנו; (3) להתאים את המוצרים, שירותים ואתרים שלנו סביב ההעדפות שלך; (4) למדוד את השימושיות של המוצרים, שירותים ואתרים שלנו ואת האפקטיביות של התקשורת שלנו; ו-(5) לנהל ולשפר באופן אחר את המוצרים, השירותים והאתרים שלנו.

יתכן שדפדפן האינטרנט שלך יאמר לך כיצד לקבל הודעה בעת קבלת סוגים מסוימים של קבצי עוגיות או כיצד להגביל או להשבית סוגים מסוימים של קבצי עוגיות. עם זאת, לידיעתך, ללא קבצי עוגיות ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל התכונות של האתרים שלנו. עבור התקנים ניידים, באפשרותך לנהל את האופן שבו ההתקן והדפדפן משתפים נתוני התקן מסוימים על-ידי התאמת הפרטיות והגדרות האבטחה במכשיר הנייד. במידה הנדרשת לפי החוק הישים, נקבל את הסכמתך לפני השימוש בעוגיות או בכלים דומים.

 

כיצד אנו משתמשים במידע שאנו משיגים

אנו עשויים להשתמש במידע שאנו משיגים לגבי או ממכם:

 • לספק את המוצרים והשירותים שלנו אליך;
 • לשלוח חומרי קידום מכירות, ידיעונים ותקשורת אחרת אודות המוצרים והשירותים שלנו כולל דיוור ישיר;
 • לבסס ולנהל את חשבונך עם dōTERRA;
 • לעבד ולמלא הזמנות בקשר למוצרים ולשירותים שלנו ולעדכן אותך בנוגע לסטטוס הזמנתך;
 • לזהות ולאמת אותך כך שתוכל להזמין את המוצרים שלנו ולגשת ולהשתמש באתרים;
 • לתקשר ולנהל השתתפות ב אירועים מיוחדים, תוכניות, קידומי מכירות, סקרי הצעות, קבוצות מיקוד ומחקר שוק;
 • לספק ליועץ המוצרים העצמאי Wellness Advocate וללקוח תמיכה ומענה לשאלות;
 • להגדיל ולתחזק את האבטחה והביטחון של המוצרים והשירותים שלנו ולמנוע שימוש לרעה;
 • לבצע ניתוח נתונים (לרבות חקר השוק, ניתוח מגמות, ניתוח פיננסי, ויצירת אנונימיות וצבירת מידע אישי);
 • ניהול הזדמנויות קריירה, לרבות למטרות גיוס, קליטת עובדים ומשאבי אנוש אחרים;
 • לפעול, להעריך, לפתח, לנהל ולשפר את העסק והאתרים (כולל תפעול, ניהול, ניתוח ושיפור המוצרים, השירותים והאתרים שלנו; פיתוח מוצרים ושירותים חדשים; ניהול והערכת האפקטיביות של התקשורת שלנו; ביצוע חשבונאות, ביקורת, התאמת חיובים ופעולות גבייה ופונקציות פנימיות אחרות);
 • הגן מפני, לזהות ולמנוע הונאות ופעולות פליליות אחרות, תביעות והתחייבויות אחרות; ולקיים ולאכוף את הדרישות המשפטיות הישימות, תקני התעשייה והמדיניות הרלוונטיים, כולל הודעת פרטיות מקוונת זו ותנאי שימוש ומסמכים קשורים אחרים של dōTERRA.

כמו כן, אנו עשויים להשתמש במידע שאנו אוספים עליך בדרכים אחרות שבהן אנו מספקים הודעה מסוימת בזמן האיסוף וקבלת הסכמתך אם נדרש על-ידי החוק החל.

 

שירותי אנליטיים של צד שלישי

אנו משתמשים בשירותי ניתוח אינטרנט של צד שלישי באתרים, כולל ניתוח גוגל ופייסבוק פיקסל. ספקי שירות אלה משתמשים בטכנולוגיות אוטומטיות כדי לאסוף נתונים שהוזכרו לעיל (כגון כתובות IP) כדי להעריך את השימוש באתרים.

כדי ללמוד עוד על ניתוח גוגל וכיצד לבחור שלא להיכלל, אנא בקר ב https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html.

כדי ללמוד עוד על פייסבוק פיקסל וכיצד לבחור שלא להיכלל, אנא בקר ב https://www.facebook.com/help/164968693837950?helpref=faq_content.

 

מעקב מקוון ופרסום מבוסס על התעניינות

אנו עשויים לאסוף מידע אודות פעילויותיך באינטרנט כדי לספק לך פרסום אודות מוצרים ושירותים המותאמים לתחומי העניין שלך. על-ידי שימוש באתרים, אתה מתנדב להעניק ל-dōTERRA את הסכמתך לעיבוד המידע האישי שלך למטרות שיווקיות ישירות.

ייתכן שתראה את המודעות שלנו באתרים אחרים או באפליקציות ניידות מכיוון שאנו משתתפים ברשתות פרסום. רשתות מודעות מאפשרות לנו למקד את העברת ההודעות שלנו למשתמשים בהתחשב בנתונים דמוגרפיים, האינטרסים הנגזרת של המשתמשים והקשר הגולש. רשתות אלה מעקבים אחר הפעילויות המקוונות של המשתמשים לאורך זמן על-ידי איסוף מידע באמצעות אמצעים אוטומטיים, לרבות באמצעות קבצי עוגיות, יומני שרת אינטרנט, משואות אינטרנט וטכנולוגיות דומות אחרות. הרשתות משתמשות במידע זה כדי להציג פרסומות שעשויות להיות מותאמות לאינטרסים של אנשים, כדי לעקוב אחר הדפדפנים או המכשירים של המשתמשים באתרים או ביישומים מרובים, ולבנות פרופיל של פעילויות הגלישה המקוונת של המשתמשים. המידע שרשתות הפרסום שלנו עשויות לאסוף כולל נתונים אודות ביקורי משתמשים באתרי אינטרנט ואפליקציות המשתתפים ברשתות הפרסום הרלוונטיות, כגון הדפים או הפרסומות שהוצגו והפעולות שבוצע ובאתרי האינטרנט או האפליקציות.

איסוף נתונים זה מתרחש הן באתרים והן באתרי אינטרנט ויישומים של ספקים חיצוניים המשתתפים ברשתות הפרסום. תהליך זה גם עוזר לנו לעקוב אחר האפקטיביות של מאמצי השיווק שלנו. האתרים אינם מיועדים להגיב לאותות "לא לעקוב אחר" שהתקבלו מדפדפנים. לקבלת מידע אודות בחירה מתוך פרסום מבוסס על התעניינות בקר http://www.networkadvertising.org/choices, www.aboutads.info/choices או http://preferences-mgr.truste.com .

שיתוף מידע

אנחנו לא מוכרים או משתפים באופן אחר מידע אישי עליך, אלא כמתואר בהודעה פרטיות מקוונת זו. אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך רק עם (1) החברות המסונפות וחברות הבנות שלנו ו-(2) נותני השירותים שלנו אשר מבצעים שירותים בשמנו, כגון הגשמת הזמנות, תמיכת לקוחות, עיבוד תשלומים וניתוח נתונים. אנו לא מאשרים לספקי השירות שלנו להשתמש או לחשוף את המידע למעט לפי הצורך לבצע שירותים בשמנו או לציית לדרישות המשפטיות.

אנו עשויים גם לחשוף מידע לגביך (1) אם אנו נדרשים לעשות זאת לפי חוק או תהליך משפטי (כגון צו בית משפט או הזמנה לבית דין); (2) בתגובה לבקשות של סוכנויות ממשלתיות, כגון רשויות אכיפת החוק; (3) להקים, לממש או להגן על הזכויות החוקיות שלנו; (4) כאשר אנו מאמינים שחשיפה נחוצה או מתאימה למניעת נזק פיזי או אחר או אובדן כספי; (5) בקשר לחקירת פעילות חשודה או בלתי חוקית בפועל; או (6) אחרת עם הסכמתך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר כל מידע שיש לנו לגביך במקרה שאנו מוכרים או מעבירים כל או חלק מהעסק או מהנכסים שלנו (לרבות במקרה של מיזוג, רכישה, מיזם משותף, התארגנות מחדש, הפשטה, התפרקות או פירוק).

הבחירות שלך

אנו מציעים לך בחירות מסויימות בקשר למידע האישי שאנו משיגים לגביך. כדי לעדכן את העדפותיך, להגביל את התקשורת שאתה מקבל מאיתנו, או לשלוח בקשה, אנא פנה אלינו כמצוין בסעיף How To Contact Us [כיצד לפנות אלינו] של הודעת פרטיות מקוונת זו. בנוסף, באפשרותך לבצע שינויים במידע האישי המשמש ליצירת חשבונך עם dōTERRA על-ידי כניסה לחשבונך.

כנדרש על פי חוק, ייתכן (1) ותהיה לך הזכות לגשת למידע אישי מסוים שאנו שומרים עליך; (2) ותוכל לדרוש שנעדכן או נתקן את המידע האישי שלך; (3) ותוכל להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך או למשוך את הסכמתך הקודמת; ו-(4) ותוכל לבקש מאתנו לחסום או למחוק את המידע האישי שלך ממאגר המידע שלנו. למימוש זכויות אלה, אנא צרו עמנו קשר כמצוין בסעיף How To Contact Us [כיצד לפנות אלינו] בהודעת פרטיות מקוונת זו.

כדי לסייע בהגנה על פרטיותך ולשמור על אבטחה, אנו עשויים לנקוט בצעדים כדי לאמת את זהותך לפני שתעניק לך גישה למידע. במידה שמותר על-פי החוק הרלוונטי, ייתכן שיחול חיוב לפני שנספק לך עותק של כל המידע האישי שאנו מחזיקים.

שירותים מקוונים אחרים ותכונות צד שלישי

האתרים עשויים לספק קישורים לשירותים מקוונים אחרים לנוחיותכם ומידע, ועשויים לכלול תכונות של צד שלישי כגון אפליקציות, כלים, שירותי תשלום, יישומונים ותוספים (למשל, פייסבוק, טוויטר, אינסטאגרם, יו טוב ופינטרסט). שירותים מקוונים אלה ותכונות של ספקים חיצוניים עשויים לפעול באופן עצמאי מאתנו. נוהלי הפרטיות של הצדדים החיצוניים הרלוונטיים, כולל פרטים על המידע שהם עשויים לאסוף עליך, כפופים להצהרות הפרטיות של הצדדים האלה, שאנו מציעים לך לסקור.

במידה ושירותים מקוונים מקושרים או תכונות של צד שלישי אינם בבעלותנו או נשלטים על ידינו, dōTERRA אינה אחראית לנוהלי המידע של צדדים שלישיים אלה.

כיצד אנו מגינים על מידע אישי

אנו שומרים על אמצעי הגנה מנהליים, טכניים ופיזיים המיועדים להגן על מידע אישי מפני גישה, חשיפה או שימוש לא מורשים, הכל בהתאם לחוק הישים.

מידע אישי של ילדים

האתרים מיועדים לשירות הקהל הכללי ואינם מיועדים לילדים. dōTERRA אינו אוסף ביודעין או מבקש מידע אישי מילדים מתחת לגיל 13. אם נלמד שאספנו מידע אישי מילד מתחת לגיל 13, אנו מיד נמחק את המידע הזה.

אם אתה סבור כי ילד מתחת לגיל 13 סיפק לנו מידע אישי, אנא צרו עמנו קשר ב-privacy@doterra.com.

עדכונים להודעת פרטיות מקוונת זו

הודעת פרטיות מקוונת זו עשויה להתעדכן מעת לעת וללא הודעה מוקדמת כדי לשקף שינויים בשיטות המידע האישיות שלנו. אנו נציין בראש ההודעה כאשר עודכנה לאחרונה.

איך לפנות אלינו

אם יש לך שאלות בנוגע להודעת פרטיות מקוונת זו, או אם ברצונך שנעדכן מידע שיש לנו לגביך או לשנות את העדפותיך, או אם ברצונך לממש זכויות אחרות להגנה על נתונים, אנא צור עמנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני ב- privacy@doterra.com או כתוב לנו ב-:

dōTERRA שיווק בע"מ
לידי: המחלקה המשפטית
389 West 1300 South
Pleasant Grove, Utah 84062

נספח א'

הודעת פרטיות מקוונת זו חלה על העיבוד המקוון של מידע אישי באמצעות אתרי האינטרנט של dōTERRA והיישומים הניידים הבאים:

www.doterra.com
www.doterradiamondclub.com
www.doterrapresidentialclub.com
www.sourcetoyou.com
www.aromatouch.com

dōTERRA Daily Drop Mobile App
https://www.doterra.com/US/en/university/living/daily-drop
זמינים ב

 

Выберите свой континент

Выберите свой регион

Выберите свое местоположение

Выберите язык