Vi förbättrar din upplevelse online


Som en del av vårt pågående förbättringsarbete arbetar vi med att vidareutveckla olika dōTERRA Europe-webbplatser. Nedan finner du all information om förändringarna som görs och om vad som kommer snart. Resurser samt Vanliga frågor finns tillgängliga för att vägleda dig och skapa klarhet. Dessa optimeringar lanseras på en marknad i taget.

Ny enrollningsupplevelse

dōTERRA har skapat en ny enrollningsupplevelse så att användare kan registrera sig på ett nytt, mer personanpassat sätt. Den nya enrollningsupplevelsen kommer att lanseras över hela Europa under de kommande månaderna. På vissa marknader används fortfarande den nuvarande enrollningsupplevelsen, och en övergång till den nya kommer att ske i sinom tid.

Enrollning

shop.doterra

Medlemmar dirigeras nu som standard till den moderna shoppingupplevelsen shop.doterra.  

Förbättringarna genomförs för att bidra till att förenkla behandlingen av standard- samt engångslojalitetsbeställningar och även hanteringen av din lojalitetsbeställning (LRP).

Vi kommer snart att introducera länkgeneratorn i Europa. Detta verktyg gör det enklare för våra Wellness Advocates att dela dōTERRA-produkter och enrolla nya medlemmar till sina team.

Översikt över shop.doterra

mydoterra

Gamla mydoterra (ditt virtuella dōTERRA-kontor) har inaktiverats. Wellness Advocates har endast åtkomst till mydoterra med det nya utseendet. Webbplatsen är även anpassad för mobila enheter och internationella tillgänglighetsstandarder. Våra medlemmar kan använda webbplatsen för att hantera sina team och provisioner. 
 
Vi uppdaterar upplevelsen kring hanteringen av ditt team och konto – det blir både enklare och mer effektivt att skanna din instrumentpanel och se rapporter på mydoterra. Prestandaförbättringar kommer också att introduceras för att laddningen av sidor och rapporter ska gå snabbare.

Översikt över mydoterra

Välj din kontinent

Välj din region

Välj din plats

Välj ditt språk