Focus & Protect Autumn 2022


Våra rutiner är rotade i våra tänkesätt. De representerar olika val vad gäller välbefinnande som är personliga för dig och som formar din identitet. När vardagen blir kaotisk kan vi återvända till våra rutiner för att få en känsla av stabilitet och kontroll. Under evenemanget Focus & Protect Autumn 2022 får du lära dig hur du skapar rutiner som passar under hösten, och du kommer att älska att essentiella oljor ingår i dina vardagsvanor.

Att öppna en flaska med en essentiell olja kan leda till genomgripande förändringar och egenmakt. Vi har alla möjlighet att skapa och leva de liv vi önskar oss, och dessa evenemang är ett fantastiskt sätt att komma igång. När du har naturens egna lösningar i dina händer kan du visualisera ett liv där du kan ta hand om ditt fysiska, mentala och känslomässiga välbefinnande.

Börja din egen resa mot välbefinnande genom att hitta ett online-evenenemang eller fysiskt evenemang för att komma igång.

Därför vill du inte missa Focus & Protect Autumn 2022

Om dessa evenemangsupplevelser är något nytt för dig kommer du att lära dig vad det innebär att leva ett liv inriktat på välbefinnande och uppskatta vad dōTERRAs produkter kan göra för dig och din familj. Ta reda på det själv genom att fråga en av våra Wellness Advocates under evenemanget. Allt som behövs är ett samtal och en speciell, personlig upplevelse av essentiella oljor för att du ska förstå varför många av våra trogna medlemmar återkommer år efter år.

Vi anropar alla dōTERRA Wellness Advocates! Dessa evenemang kan inspirera till nya idéer kring hur du bedriver din verksamhet, de kan berika ditt nätverk och hjälpa dig att anpassa din agenda till dōTERRAs kommande kampanjer och planer. Kanske känner du att du är på väg att tappa fokus, eller så vill du omkalibrera dina mål. Oavsett vad du strävar mot finns dessa evenemang till för att styra dig i rätt riktning.

Online-evenemang Fysiska live-event

Ämnen

Fokusera – ibland går livet så snabbt att vi inte längre uppfattar vad som verkligen är viktigt under processens gång. Hur samlar du dig själv under hektiska stunder? Vill du veta hur du bär dig åt för att fokusera på det som ligger framför dig? Har du rätt mentalitet? Låt oss finna svaren tillsammans.

Skydda – I takt med årstidsväxlingarna ändras även de hälsosamma vanorna. Precis som naturen anpassar vi oss till omgivningarna och åtgärdar årstidsrelaterade besvär. On Guard™ är ett måste, och det är även kosttillskott, men hur är det med essentiella oljor som du aldrig testat tidigare? Hur kan du använda dem för att stötta och skydda dina behov inom välbefinnande?

Välj din kontinent

Välj din region

Välj din plats

Välj ditt språk