Frisk og fager | 150 PV-kampanje


Føl deg frisk og fager! Få Madagascar Vanilla (5 ml) GRATIS
med alle bestillinger på minst 150 PV i februar.
 

Nær og nostalgisk. Stemningsfull og romantisk. Vanilje, som har vært anerkjent helt siden aztekernes tid og ofte brukes i parfymer, er en av de mest populære duftene i verden og en av dem som er mest kostbare å produsere. Plantearten Vanilla planifoli tilhører orkidéfamilien og har gulhvite blomster som produserer duftløse belger eller bønner. Etter en arbeidskrevende innhøsting blir bønnene malt for å bevare den naturlige vaniljearomaen. En utvinningsprosess i to trinn trekker ut bestanddelene fra bønnene og skaper absoluttet. Vi kombinerer dette absoluttet med Fractionated Coconut Oil, og resultatet er doTERRA Madagascar Vanilla. Bruk blandingen som en henførende personlig duft, eller tilsett et par dråper i en badeolje og omgi deg med den utsøkte aromaen til Madagascar Vanilla.

Slik kvalifiserer du deg

Legg inn en enkelt bestilling på minst 150 PV mellom 15. og 28. februar 2023 og få en GRATIS Madagascar Vanilla (5 ml). 

Tilgjengelig i kampanjeperioden eller så langt lageret rekker.

Tidligere var det gratis produktet for denne kampanjen Helichrysum Touch (10 ml). Er det gratis produktet blitt endret? 

På grunn av høy popularitet har Madagascar Vanilla (5 ml) erstattet Helichrysum Touch (10 ml) som gratis produkt. Fra og med 07:00 GMT/ 08:00 CET/ 09:00 EET den 15. februar trådte denne endringen i kraft for å sikre at du fortsatt kan få tak i Helichrysum Touch (10 ml) utenom kampanjen de kommende månedene. 

Vil jeg motta en Helichrysum Touch (10 ml) eller Osmanthus Touch (10 ml)? 

Hvis du la inn en bestilling på minst 150 PV innen 14. februar 2023, vil du motta en gratis Helichrysum Touch (10 ml). Hvis du legger inn bestillinger fra og med 15. februar 2023, vil du motta en Madagascar Vanilla (5 ml). 

Hvem kan kvalifisere seg til denne kampanjen?

Alle medlemmer kan kvalifisere seg til denne kampanjen, inkludert selvstendige produktkonsulenter, engroskunder og vanlige kunder.

Hvor mange ganger kan jeg kvalifisere meg til denne kampanjen?

Du kan bare kvalifisere for denne kampanjen opptil fem ganger i måneden.

Hvilke typer bestillinger kvalifiserer for denne kampanjen?

Alle bestillingstyper kan kvalifisere, inkludert standard-, lojalitets- (LRP), detalj- og vervebestillinger.

Hvilke produkter kan jeg kjøpe for å oppfylle kravet om det minste antallet PV som er fastsatt for denne kampanjen?

Du kan kjøpe alle slags doTERRA-produkter så lenge bestillingen oppfyller kravet om det minste antallet PV. Hvis du som nytt medlem verver deg med denne kampanjen sammen med GRATIS medlemskap-incentivet, må du være oppmerksom på at vervesettene er ekskludert fra det sistnevnte incentivet, og at den tilpassede bestillingen må oppfylle PV-kravene.

Hvordan får jeg det eller de gratis produktene som er omtalt i denne kampanjen?

Det eller de gratis produktene legges automatisk til i bestillingen i kassen, og de vil stå oppført på fakturaen med et beløp på 0 euro.

 • PV: PV står for personlig volum. Alle produkter har et fastsatt antall PV, som ofte er produktets engrosverdi minus omsetningsavgift og frakt- og ekspedisjonsgebyr. PV er IKKE det samme som kostnaden for en bestilling. Du finner det fastsatte antallet PV for et bestemt produkt i produktbeskrivelsen.
 • Vervebestilling: En vervebestilling er den første bestillingen en ny selvstendig produktkonsulent eller engroskunde legger inn. Den omfatter enten et vervesett eller produkter etter eget valg og vervegebyret.
 • Standardbestilling: En standardbestilling er en engangsbestilling lagt inn av en vanlig kunde, engroskunde eller selvstendig produktkonsulent.
 • Lojalitetsbestilling (LRP): En lojalitetsbestilling er en engangsbestilling eller gjentakende bestilling lagt inn av en engroskunde eller en selvstendig produktkonsulent. 
 • Månedlig lojalitetsbestilling: En månedlig lojalietsbestilling brukes for å angi en månedlig, gjentakende lojalitetsbestilling fra en engangs lojalitetsbestilling.
 • Engangs lojalitetsbestilling: En engangs lojalitetsbestilling brukes for å angi en engangs lojalitetsbestilling fra en månedlig lojalitetsbestilling.
 • Før du legger inn bestillingen, må du bekrefte at bestillingen er på minst 150 PV.
 • Hvis bestillingen er på 300 PV eller mer, vil du bare motta gratisproduktene én gang. Du kan bare kvalifisere deg én gang per bestilling. 
 • Bestillinger som er lagt inn, kan ikke endres, justeres eller kombineres for å kvalifisere for kampanjen.
 • Bestillinger som legges inn utenom kampanjeperioden, teller ikke med i kampanjen. Det gjøres ingen unntak.
 • Gratisprodukter har ingen kontantverdi og kan ikke byttes inn i poeng.
 • Betalinger med bankoverføring må mottas innen den 10. følgende måned for at bestillingen skal kvalifisere til kampanjen. Det gjøres ingen unntak med hensyn til dette.
 • Separate bestillinger som til sammen utgjør PV-kravet, kvalifiserer ikke. Bare en enkelt bestilling som oppfyller PV-kravet, kvalifiserer til det eller de gratis produktene.
 • Hvis du kvalifiserte deg til kampanjen og ikke mottar det eller de gratis produktene, bes du kontakte kundesupport senest 31. mars 2023. Det vil ikke gjøres unntak etter denne datoen.
 • Hvis du som nytt medlem verver deg med denne kampanjen sammen med GRATIS medlemskap-incentivet, må du være oppmerksom på at vervesettene er ekskludert, og at den tilpassede vervebestillingen må oppfylle PV-kravene.

Velg kontinent

Velg region

Velg sted

Velg språk